Nezaradené

Antidepresíva zvyšujú riziko samovrážd a agresivity u mladých ľudí

Antidepresíva sú v predaji od 50. rokov a napriek tomu stále nepoznáme všetky ich nežiadúce účinky…

Depresie vznikajú z chemickej nerovnováhy v mozgu. Nová štúdia však zistila, že antidepresíva nie sú len liekom, ale aj zabijakom. Našla totiž spojenie medzi antidepresívami a serióznymi problémami. Dva z najčastejšie predpisovaných antidepresív (SSRI a SNRI) sú spojené so zvýšeným rizikom samovrážd u mladých ľudí a adolescentov. Štúdia tiež hovorí o tom, že stále nepoznáme všetky skutočné riziká antidepresív.

No nielen samovraždy sú spájané s antidepresívami, ďalším vedľajším efektom môže byť aj zvýšená agresivita. Tím odborníkov zbieral údaje o 18 500 pacientoch. U dospelých ľudí nezistili zvýšenú agresivitu ani samovražedné sklony, no k iným výsledkom dospeli u pacientov pod 18 rokov. Mladí ľudia trpeli zvýšeným agresívnym správaním, emocionálnou nestabilitou a zaznamenali u nich aj pokusy o samovraždu.

Z tejto štúdie vyplýva, že mladých ľudí s depresiami by mali zrejme liečiť celkom inak ako antidepresívami. Dôvod, prečo sa negatívne účinky liekov prejavujú skôr u mladých ľudí však stále nie sú známe.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť