Nezaradené

Vedci tvrdia, že so súčasnou technológiou by sme mohli manipulovať s gravitáciou

Existuje len hrśtka sci-fi filmov, v ktorých je zobrazené, aké by bolo hýbať sa vo vnútri vesmírnej lode vďaka umelej gravitácii, ktorá však nebola nikdy úplne vysvetlená. V Physical Review D bola na publikáciu schválená nová štúdia, ktorá možno premení túto sci-fi myšlienku na realitu.

Profesor André Füzfa z Universite de Namur v Belgicku si myslí, že máme technológiu schopnú vytvorenia a manipulovania slabých polí umelej gravitácie. Füzfa vypočítal, že použitím veľmi silných magnetov je možné vytvoriť drobné narušenie časopriestoru.

Efekt by mal byť malý, no napriek tomu dostatočne silný na to, aby sa dal spozorovať použitím súčasných technologických zariadení. Sen vytvoriť umelú gravitáciu vo vesmírnej lodi na nás čaká v ďalekej budúcnosti, ale so schopnosťou produkcie gravitačného poľa by sa mohol výskum gravitácie premeniť z pasívnej vedy na aktívnu.

Schopnosť manipulovať základnými silami, predovšetkým tými elektromagnetickými, mala veľký dopad na náš spôsob života. Naučiť sa vytvoriť malé gravitačné pole môže mať dlhodobé dôsledky na náš technologický rozvoj.

Teoretickým východiskovým bodom výskumu je princíp ekvivalencie. Princíp uvádza, že sila spôsobená pozorovateľom v gravitačnom poli (ako my na Zemi) je ekvivalentná sile spôsobenej iným pozorovateľom v nezotrvačnom poli (astronaut v zrýchlenej vesmírnej lodi). Jednoducho povedané, keby bol človek v miestnosti bez okien, nebol by schopný povedať, či sa nachádza v gravitačnom poli alebo či na miestnosť pôsobí zrýchlenie.

Princíp ekvivalencie hovorí, že každá hmota a každý typ energie sú ovplyvnené gravitáciou, takže by malo byť možné vytvoriť gravitačné pole použitím intenzívneho magnetického poľa. Füzfa vykonal detailné výpočty, pričom riešil obecnú teóriu relativity Einsteinovými rovnicami gravitačného poľa okolo cyklického elektromagnetu. Riešenie ukázalo, že efekt je malý, ale podstatný. Ešte dôležitejšie je, že Füzfa naznačuje, že experiment by mohol byť prevedený súčasnými technológiami.

Hoci by sa experiment dal uskutočniť, vyžadovalo by si to značné investície. Magnetické pole je nutné vytvárať niekoľko dní použitím vrstiev supravodivých magnetov a taktiež je potrebné použiť sofistikovaný a citlivý laserový systém, ktorý by zaznamenal malé rozdiely v gravitácii.

Táto štúdia bude pre vedcov určite výzvou, aby sa znovu pozreli na vzťah medzi elektromagnetizmom a gravitáciou. A aj keď sa možno nedostaneme bližšie k vytvoreniu zariadenia na výrobu umelej gravitácie, možno aspoň lepšie pochopíme gravitáciu ako takú.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť