Nezaradené

Vedci úspešne predviedli čítanie myšlienok: Mozgové signály previedli na text

Čítanie myšlienok a ich priamy prevod do digitálneho textu už nie je len realita sci-fi sveta. Nemeckým vedcom sa podarilo previesť mozgové signály do digitálneho textu

Vedcom z technologického inštitútu v nemeckom Karlsruhe sa podarilo dekódovať mozgové signály a previesť ich do podoby digitálneho textu. Rozsah uplatnenie takejto technológie je obrovský – ľuďom by umožnila priamu komunikáciu so strojmi a spisovateľom by napísanie knihy trvalo miesto mesiacov len niekoľko dní.

Ako sa čítajú ľudské myšlienky

Vzhľadom k tomu, že ľudská lebka funguje ako filter užitočného signálu, využili vedci pre svoj experiment sedem pacientov, ktorí majú kvôli liečbe epilepsie zavedené mikroelektródy priamo do mozgu. Po napojení elektród na príslušné dekodéry pacienti čítali z obrazovky text. Ten bol následne pomocou počítačového programu prevedený do písanej podoby.

Aby program správne interpretoval mozgové signály, zaznamenávali vedci hovorený prejav aj pomocou mikrofónov. Program si potom zo záznamu reči a mozgovej aktivity vytvoril slovník. Pre finálny prevod do textu boli použité výhradne signály z elektród v mozgu.

Hoci je použitá technológia ešte len na začiatku svojej cesty ku komerčnému využitiu, výsledky experimentu sú viac než povzbudivé. Chybovosť v prevode mozgových vĺn do textovej podoby bola v rozsahu od 25% do 50% v závislosti na použitom spôsobe dekódovania. Frontiers in Neuroscience | journal.frontiersin.org

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť