modre oci
Nezaradené

Zvrátené pokusy americkej CIA: Nič netušiaci ľudia boli podrobení rôznymi mučivými experimentami

Medzi 50. a skorými 70. rokmi, CIA zatiahla niekoľkých nič netušiacich duševne chorých pacientov a nevinných občanov do zvrátených experimentov na ovládanie mysle. Takmer všetkým bolo tajne podávané veľké množstvo LSD.

 

Projekt MK Ultra

Foto: sometimesinteresting.files.wordpress.com

Ak by sme mali vybrať jeden experiment CIA, ktorý by sa dal nazvať až diabolský, bol by to určite Projekt MK-ULTRA. Experiment začal ako projekt k bádaniu ovládania mysle a bol financovaný CIA, pod vedením Dr. Ewana Camerona. Cameron začal prvý experiment na ovládanie mysle v roku 1957. Zameriaval sa na „vymývanie mozgov“ jednotlivcov tým, že vymazal ich pamäť. Cameron veril, že ak môže zredukovať myslenie pacientov na úroveň dieťaťa, bude schopný tvarovať ich myseľ do akéhokoľvek obrazu, aký bude chcieť.

 

Spojenie sa s nacistami

Foto: voltairenet.org

Predtým než mohli spustiť Projekt MK-ULTRA, CIA najala skupinu nacistických vedcov, aby im pomohli s rozbehnutím experimentov na ľuďoch. Na konci 2.svetovej vojny vláda Spojených štátov spolupracovala s britskými organizáciami na vyhľadávaní nacistických vedcov – operácia Paperclip. Obe krajiny začali s konfiškáciou dokumentov vo výskumných centrách až nakoniec narazili na Osenbergov zoznam.

 

Vedci z Osenbergovho zoznamu

Foto: upload.wikimedia.org

Osenbergov zoznam bol plný vhodných vedcov, výskumníkov a inžinierov, ktorí sa podieľali na experimentoch pre Tretiu ríšu. Zoznam zahŕňal zhruba 1600 Nemeckých vedcov, ktorých priviezli do Ameriky aby pracovali pre USA počas studenej vojny . Americká vláda mala striktnú dohodu s CIA, že nacisticky stúpenci, nebudú podporovaní. To by vylúčilo veľa vedcov a tak CIA vymazala nacistické prepojenia, zbavila všetkých bývalých stúpencov obvinení a boli schválení pre prácu na projekte MK-ULTRA.

 

Liečenie schizofrenických pacientov s LSD

Foto: upload.wikimedia.org

V 50-tych rokoch začal Cameron pracovať s schizofrenickými pacientmi, ktorých sa snažil vyliečiť vymazaním pamäte a naprogramovaním ich podvedomia. Na dosiahnutie cieľa vyskúšal niekoľko metód vrátene paralýzy, elektrickej terapie a samozrejme LSD. Keď sa v roku 1957 CIA dopočula o jeho práci, ponúkli mu grant $69 000, aby pracoval na experimentoch MK-ULTRA.

 

Pacienti končili úplne vyčerpaní

Foto: endoftheage.blogspot.co.uk

Cameron naverboval pacientov, ktorí trpeli popôrodnými depresiami a miernou úzkosťou a podrobil ich mučeniu. Používal šokovú terapiu, 30 až 40 násobne vyššiu než je normál. Jeho najobľúbenejším experimentom bolo uvádzanie ľudí do umelého spánku po dobu niekoľkých týždňov (jedného pacienta dokonca na 3 mesiace) zatiaľ, čo boli nútení počúvať náhodné zvuky a opakujúce sa jednoduché prehlásenia. Efekt na ľuďoch bol závratný. Pacienti s miernymi psychickými problémami neboli schopní rozprávať ani chodiť, mali amnéziu, pomočovali sa, zabudli na svojich rodičov alebo verili, že vedci sú ich rodičia.

 

MK-ULTRA Subprojekt 68

Foto: allday.com

Po šokujúcich výsledkoch z prvého experimentu MK-ULTRA, by sa jeden domnieval, že CIA rozviaže spoluprácu s Cameronom. Namiesto toho ho však najali, aby sa podieľal na subprojektre 68, ktorý sa zameriaval prevažne na látku meniacu myseľ LSD. Tento subprojekt bol začiatkom dlhej aféry medzi CIA a psychedelickou drogou.

 

Zameranie sa na deti a zneužívanie detí

Foto: sometimes-interesting.com

Cieľom MK-ULTRA Subprojektu 68 bolo získať informácie od nevedomých, odolných subjektov a zahŕňalo intenzívnu terapiu elektrickými šokmi, extrémnu zmyslovú izoláciu a predĺžený spánok, ktorý trval od siedmich až do desiatich dní. Počas trvania programu, boli niektorí pacienti udržiavaní v umelom spánku po dobu 88-ich dni. Cameron rozšíril jeho experimentovanie dokonca aj na deti. Vysokí vládni činitelia boli zapojení do sexuálneho zneužívania detí zapojených do experimentov. Toto počínanie bolo natočené a neskôr použité Cameronom na vydieranie úradníkov, aby pokračovali vo financovaní jeho práce.

 

Operácia Polnočný Klimax

Foto: cracked.com

Jedným odvetvím MK-ULTRA bola Operácia Polnočný Klimax, ktorá bola v podstate kódom pre nalákanie nič netušiacich prostitútok a ich zdrogovanie s LSD. Agenti CIA po nociach brázdili ulice a hľadali sexuálne pracovníčky, ktoré priviedli do domov vlastnených CIA, kde ich následne zdrogovali veľkou dávkou LSD. Agenti potom pozorovali ženy za jednosmernými zrkadlami a robili si poznámky. Takéto bordeli boli všade od San Francisca až po New York. Svojho času sa dokonca niekoľko týchto drogových prostitútok vyskytlo na vládnej mzdovej listine. Muž zodpovedný za projekt, George White, neskôr uviedol, že to bola jeho obľúbená etapa práce v CIA pretože „kde inde by mohol Američan s červenou krvou klamať, zabíjať, podvádzať, kradnúť, znásilňovať a vykorisťovať bez sankcii a s požehnaním Najvyšších?“

 

CIA LSD si našlo cestu do Francúzska

Foto: altereddimensions.net

Asi najväčší vrchol CIA hry s LSD prišiel v roku 1951, keď vláda zdrogovala jednu celú Francúzsku dedinu, tým že otrávili chlieb s masívnym množstvom halucinogénnej drogy. Ľudia z malého južného Francúzskeho mesta začali zvracať a mali hnačky. Nakoniec všetci prepadli halucináciám a u stovky dedinčanov z Pont Sant Esprit prepuklo šialenstvo. Jeden muž sa pokúšal utopiť, druhý skúšal lietať a jeden si dokonca myslel, že ho z vnútra zožierajú hady.

 

Chlieb otrávený Kyjaničkou purpurovou (námeľom)

Foto: telegraph.co.uk

Spočiatku sa doktori domnievali, že dočasné záchvaty šialenstva boli vyvolané otravou chleba námeľom. Lekári si mysleli, že mestský chlieb, ktorý bol zakúpený od miestneho predajcu bol otrávený parazitickou psychedelickou plesňou. Dr. Albert Hoffman, ktorý v roku 1938 syntetizoval LSD-25 neskôr potvrdil zistenia. Avšak nie všetci sa ihneď stotožňovali so zisteniami, niektorí verili, že chlieb bol skutočne poznačený vysoko toxickou syntetickou verziou námeľa.

 

Dávkovanie s LSD na výskum ovládania mysle

Foto: altereddimensions.net

Tí, čo spochybňovali teóriu o otrave námeľom, sa nemýlili. Ako sa neskôr ukázalo, Americká vláda stála za celou touto vecou. Investigatívny novinár H.P. Albareli Jr. odkryl pravdu a napísal knihu o skrytom experimente CIA, ktorý zahŕňal zdrogovanie celého mestečka ako súčasť experimentov na ovládanie mysle. Celkovou myšlienkou bolo vidieť ako bude mesto reagovať a potom použiť tieto údaje k plánovaniu mentálnej manipulácie väzňov a nepriateľských jednotiek. Stále nie je jasné, či sa francúzska tajná služba podieľala na tomto experimente.

zdroj: www.allday.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť