Nezaradené

Vedci vysvetľujú prečo inteligentní ľudia preferujú menej priateľov

Nový výskum, publikovaný v časopise British Journal of Psychology sa zaoberal otázkami, čo presne definuje dobrý život. Výskum skúmal približne 15.000 ľudí vo veku 18 až 28 rokov. Vedci zistili, že ľudia žijúci v husto obývaných oblastiach hlásili menšiu spokojnosť s kvalitou ich života. No ďalšie zistenie pri oslovených ľuďoch naznačuje, že častejšie sociálne interakcie s blízkymi priateľmi, robia človeka výraznejšie šťastnejším.

Avšak, sú výnimky. Pre tých s vyššími hodnotami IQ sa výskyt vzájomných vzťahov drasticky znižuje. Vplyv hustoty obyvateľstva na životnú spokojnosť bol teda viac ako dvakrát taký veľký pre ľudí s nižším IQ. Takže, čím ste inteligentnejší, ste menej spokojnejší, ak sa častejšie socializujete s priateľmi.

Ľudia s vyšším IQ trávia menej času socializovaním. Prečo? Inteligentní ľudia sú zameraní na dlhodobé ciele. Sú nútení a možno viac poháňaní použiť svoju inteligenciu na vytvorenie niečoho väčšieho, než sú oni sami.
img: via www.lifehack.org

Predstavte si napríklad niekoho z vášho okolia, kto začal s podnikaním. Ak chceli dosiahnuť svoje ambície a ciele museli minimalizovať sociálne interakcie, aby si udržali cestu dosiahnutia svojho cieľa. Inteligentná osoba, v snahe dosiahnuť niečo väčšie a lepšie, môže považovať sociálne interakcie za rozptyľovanie, ktoré ju vzďaľuje od dlhodobých cieľov, čo môže mať vplyv na ich celkovú pohodu.

Ľudský mozog sa vyvinul, aby spĺňal požiadavky našich predkov v prostredí, v ktorom žili. Hustota obyvateľstva bola nízka a ľudia sa živili lovom a zberom. Vtedy bol častý kontakt s najbližšími nevyhnutný k prežitiu. Dnešný životný štýl sa drasticky zmenil a takisto aj naše vzájomné interakcie. Inteligentní ľudia sú schopnejší vo vyrovnávaní sa s novými výzvami, ktoré sa v živote naskytnú. Majú lepšiu schopnosť riešiť evolučné a nové problémy a zvládať nové situácie.

Keď ste múdrejší, ste schopní lepšie sa prispôsobiť veciam a jednoduchšie zlúčiť svoje rodové dispozície s moderným svetom. Bývanie v oblasti s vysokou populáciou môže mať menší vplyv na vašu pohodu, ale môže to byť kvôli tomu, že ste schopnejší v opustení potreby „lovca-zberača“ stretávať sa, keď sledujete svoje sny a ambície.

Inteligentní ľudia si cenia priateľstvá a vzťahy ako každý iný, ale majú tendenciu byť viac vyberaví pri rozhodovaní ako strávia svoj čas. Nie je to o tom, že by si nevážili priateľstvá a časté socializačné udalosti, ale takisto si vážia aj svoje osobné ciele.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť