modre oci
Nezaradené

Reč tela prezradí viac ako slová, naučte sa ju čítať

Viac ako 80% informácií v rámci konverzácie je zakódovaných v neverbálnej forme. Aj napriek tomu im často nerozumieme. Niekedy vysielané znaky nedokážeme prečítať alebo si ich jednoducho nevšímame. Určité signály nám dokážu povedať o danej osobe ako sa cíti, čo si myslí, aký má k nám vzťah a podobne. Nasledujúce obrázky odkrývajú tajomstvá reči tela.

296405-650-1453892563-eyesightwondersbook-wordpress-comblogimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Trenie očí môže znamenať, že niečo nechce vidieť, že má slabý zrak alebo to môže signalizovať aj klamstvo.

296455-650-1453892563-deceitwondersbook-wordpress-com-copyimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Toto gesto môže byť takisto znakom klamstva alebo toho, že má daná osoba už niečoho naozaj dosť.

296505-650-1453892563-calmingwondersbook-wordpress-comblogimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Dotykom manžety, rukáva alebo hodiniek upokojuje svoju nervozitu.

296605-650-1453892563-face-manwondersbook-wordpress-comimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Pohľad na konkrétnu oblasť tváre niečo signalizuje tiež. Prvý obrázok predstavuje priateľskú oblasť tváre na ktorú hľadíte, druhým pohľadom môžete prebrať kontrolu nad situáciou a tretí je veľmi citlivý naznačujúci snahu zblížiť sa viac.

296655-650-1453892563-facewondersbook-wordpress-com11img: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Podľa toho kam sa pozeráme dokážeme vyzradiť okoliu na čo myslíme. Prvý pohľad vyjadruje zamyslenie sa, druhým si spomíname na zvuk, tretím na pocit a štvrtým na obraz.

296705-650-1453892563-hugwondersboo-wordpress-comblogimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Ak vás pri objatí niekto poklepe po chrbáte znamená to, že je zmätený alebo sa chce z objatia už dostať von.

296755-650-1453892563-feetwondersbook-wordpress-comblogimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Prekrížené nohy môžu signalizovať viac vecí. Na prvom obrázku je poloha, ktorú považujú muži za atraktívnu, na druhom obrázku žena vyjadruje svoju hanblivosť.

296805-650-1453892563-feelingwondersbook-wordpress-comimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Na prvom obrázku touto polohou rúk dosiahnete väčší pokoj a sebaistotu, čím vyššie má človek položenú ruku, cíti sa nahnevanejšie a mrzutejšie.

296955-650-1453892563-attitudewondersbook-wordpress-comimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Rukami naznačuje uzatvorený a naopak otvorený postoj.

297305-650-1453892563-aloofwondersbook-wordpress-comimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Týmto spôsobom sedí uzatvorená osobnosť. Stránenie sa rozhovoru alebo uzavretosť naznačujú aj zdvihnuté palce.

297455-650-1453892563-interestedwondersbook-wordpress-com15img: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Opäť vyjadrenie postoja polohou rúk, znudený výraz alebo naopak zaujatý.

297505-650-1453892563-mindwondersbook-wordpress-comblogimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

V skupinách na základe postoja a nôh dokážeme odčítať, aký majú ľudia voči sebe vzťah. Smer chodidiel naznačuje to, čo si myslia ostatní. Na druhom obrázku poloha nôh dvoch ľudí vyraďuje tretieho z konverzácie.

297555-650-1453892563-wondersbook-wordpress-com-boredimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Táto osoba niečo zvažuje, je znudená alebo niečo hodnotí.

297755-650-1453892563-sitswondersbook-wordpress-comimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Postoj vľavo naznačuje túžbu ukončiť rozhovor alebo stretnutie, postoj na druhom obrázku je symbolom sebavedomia. Ženám sa to na mužoch nepáči najmä v práci.

297955-650-1453892563-opinionwondersbook-wordpress-com2img: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

V tejto polohe sedí osoba, ktorá je tvrdohlavá a nerešpektuje názor iných hovoriacich.

298155-650-1453892563-superiorwondersbook-wordpress-comimg: wondersbook.wordpress.com / Aldis Kalnins

Toto odkrytie palcov naznačuje nadradený a suverénny postoj.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť