modre oci
Nezaradené

Zakonzervovaný naveky, sekundu pred večerou

Tomuto sa hovorí večné hladovanie..
Na konci rannej kriedy sa osa Cascoscelio incassus chytí do lepkavej pavúčej siete. Trepotá sa, pokúša sa vyslobodiť, ale pavúk Geratonephila burmanica sa blíži. Zostáva asi tak jedna jediná sekunda pred tým, než by pavúk osu ochromil a zavinul, keď v tom zo stromu na oba tvory kvapne kvapka smoly. Lovca i obeť zakonzervuje na veky. A zatiaľ čo oba druhy vyhynú, pavúk už 100 miliónov rokov hladní v bezprostrednej blízkosti koristi a osa už 100 miliónov rokov v panickom strachu. Zo živice sa postupne stane jantár, ktorý vedci pred nedávnom objavili v údolí Hukawng v Barme. Ide o jeden z najvzácnejších momentov prehistórie, pretože entomológovia nepoznajú iný prípad, ktorý by zachytával tak starý útok bezstavovcov.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť