modre oci
Nezaradené

Ako zdriemnutie mení váš mozog k lepšej kreativite

Pristihnete sa, že v poobedňajších hodinách ste unavení, strácate sústredenosť a dokonca aj zadriemete? Pravdepodobne potrebujete dobré popoludňajšie zdriemnutie.

Bolo preukázané, že zdriemnutie napomáha obnove buniek a dokonca podporuje lepšiu funkciu srdca. Zdriemnutie vám môže pomôcť žiť dlhšie, vyzerať mladšie a zdržiavať sa v aktívnejšej a lepšej kondícii. Tým, že si zdriemnete tak dobijete svoj mozog, čo vedie k väčšej ostražitosti, zlepšuje retenciu pamäti a tvorivé chápanie.

Profesor Jim Home z Univerzity Loughborough hovorí, že ľudské bytosti sú v skutočnosti nastavené na dva spánky denne; jeden v skorých popoludňajších hodinách a ten dlhý v noci.

Článok v The New York Times uvádza, že zdriemnutie je bežným javom v mnohých krajinách po celom svete: Idea, že by sme mali spať v osemhodinových blokoch je relatívne nedávna. Svetová populácia spí v rôznymi a prekvapivými spôsobmi. Milióny čínskych pracovníkov si hodinu poobede položia hlavy na svoje stoly, aby si zdriemli. Takisto v Indii a v Španielsku je zdriemnutie bežnou vecou.

img: nicholasferguson.org

„Rozvíjajúce sa vedecké dôkazy naznačujú, že zdriemnutia – aj tie veľmi krátke – výrazne zlepšujú kognitívne funkcie,“ hovorí Jonathan Fiedman, M.D., riaditeľ inštitútu Texas Brain and Spine. „Lepšie chápanie toho, ako spánok skvalitňuje funkciu mozgu nám raz umožní využiť tento efekt, a súčasná štúdia môže otvoriť jedny z mnohých dverí v tomto smere.“

Driemanie pomáha vyčistiť dočasný úložný priestor mozgu, takže mozog je pripravený prijímať a uchovávať nové informácie, podľa výskumníkov v USA. Tento výskum viedol Dr. Matthew Walker, asistent profesora psychológie na Kalifornskej univerzite. Vedci predpokladajú, že zdriemnutie, ktoré trvá okolo hodiny môže osviežiť myseľ a obnoviť silu mozgu a dokonca sa vďaka tomu, môžete stať múdrejšími.

Štúdia
39 zdravých mladých dospelých sa podieľalo na štúdii. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín: tí, čo si zdriemli a tí, ktorí si nezdriemli. Obidvom skupinám bola zadaná úloha, v ktorej sa od nich požadovalo zapamätať si veľké množstvo informácií a faktov. Táto úloha sa uskutočnila na poludnie. O druhej poobede si účastníci „spiacej“ skupiny išli zdriemnuť na približne hodinu a pol. „Nespiaca“ skupina zostala hore. Nový rad vzdelávacích činností podstúpili obidve skupiny o šiestej hodine večer.

Výsledok
Skupina, ktorá si poobede zdriemla dosiahla lepšie výsledky vo večerných cvičeniach ako skupina, ktorá bola celý deň bez spánku. Dokonca, „spiaca“ skupina mala lepšie výsledky vo večerných cvičeniach než tie, ktoré im boli zadané na poludnie. Preto sa Walker vyjadril, že proces zdriemnutia vyčistil krátkodobú pamäť mozgu, takže členovia „spiacej“ skupiny mohli nadobudnúť viac informácií.

Ďalší nedávny výskum, prezentovaný na výročnom zasadnutí neurológov ukázal, že počas odpočinku pravá strana mozgu bola stimulovaná, zatiaľ čo ľavá hemisféra zostala relatívne pokojná. Na dosiahnutie tohto zistenia vedci sledovali mozgovú aktivitu pätnástich jednotlivcov pri odpočinku. Pravá strana mozgu je oblasť mozgu spojená s kreativitou.

Autor tejto štúdie Andrei Medvedev, Ph.D., odborný asistent na Univerzite Georgetown v Centre pre funkčné a molekulárnej zobrazovanie hovorí: „Pravá strana mozgu bola lepšie integrovaná „. Zastáva sa všeobecný názor, že pravá hemisféra je spájaná s kreatívnymi úlohami ako je vizualizácia a uvažovanie o širšom obraze. Ľavá strana je viac analytická a zameraná na čísla a jazyk. Medvedev hovorí, že keď si človek zdriemne pravá časť sa „čistí“ a upevňuje sa pamäť.

Zdriemnutie pozitívne ovplyvňuje mozog rôznymi spôsobmi. Nielenže zvyšuje činnosť mozgu, ale tiež stimuluje pravú stranu mozgu, ktorá „vyčistí“ mozog a upevňuje pamäť. Takže nabudúce keď sa pristihnete, že strácate sústredenosť alebo ste počas dňa menej produktívny, môže vám pomôcť práve takéto krátke zdriemnutie.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť