modre oci
pixabay.com
Fakty

9 vecí, ktoré deti v škole nenaučia a tak ich to musíme naučiť sami

Hovorí sa, že najdôležitejšie veci sa človek naučí mimo školskej triedy. Chodiť do školy je prospešné, ak sa chce človek naučiť matematiku alebo jazyk, ale na to, aby sa dieťa mohlo stať šťastným a úspešným jedincom, je treba oveľa viac.

Nasledujúce schopnosti a zručnosti sú veľmi dôležité pre každého jednotlivca a bolo by správne, ak by sa ich deti učili už od útleho veku.

1. Ako byť nezávislým

Naučiť sa robiť veci sám pre seba je v živote veľmi dôležité. Vedomie, že sa môžeme postaviť na vlastné, prináša spokojnosť a pocit bezpečia. Naučiť deti, aby sa učili sami pre seba a aby sa učili aj z vlastných chýb, je dôležité, lebo to môžu potom využívať v celom živote.

2. Ako si nájsť svoju vlastnú záľubu

Vyskúšať viaceré možnosti je najlepšou cestou k tomu, ako si nájsť v živote záľubu v niečom, ako sa pre niečo s vášňou zapáliť. Keď zistíte, čo vás naozaj baví, čo je pre vás vášňou, môžete si vytvoriť ciele, nasledovať ich a robiť to, máte naozaj radi. Neviete, čo by vás mohlo baviť? Vyskúšajte viacero aktivít, až kým nájdete tú, pri ktorej sa vám rozbúši srdce.

3. Ako byť sám sebou

V škole je dobré zapadnúť do kolektívu a nevyčnievať. V skutočnom svete je to však práve jedinečnosť človeka, ktorá mu pomôže dostať sa čo najďalej. Mladým ľuďom je dôležité zdôrazňovať a chváliť silu ich individuality a naučiť ich si svoju jedinečnosť zachovať a ďalej rozvíjať.

4. Ako správne komunikovať

Pomocou správnej komunikácie môžeme lepšie porozumieť niekomu a niekto môže lepšie porozumieť nám, lepším porozumením dosiahneme to, čo chceme skôr. Od najmladšieho veku by sme mali pozorne počúvať svoje dieťa a naučiť ho, aby ono pozorne počúvalo nás, ukázať mu, že správnym spôsobom komunikácie môže teraz ale aj neskôr v živote ľahšie dosiahnuť to, po čom túži.

5. Ako riešiť problémy

Vyriešiť problém znamená rozdeliť si ho na menšie a jednoduchšie úlohy, vyhodnotiť ich a začať pomaly rozoberať až kým sa nedostaneme k výsledku. Nechajte deti, aby samé skúsili riešiť problémy, a ponúknite im pomoc až vtedy, ak sa dostanú do slepej uličky. Uvidíte, že sa dosť rýchlo samé začnú učiť z vlastných skúseností.

6. Ako správne položiť otázku

Schopnosť vedieť dávať správne otázky nám pomáha pri učení sa a porozumení. Povzbudzovanie mladých ľudí k tomu, aby sa vedeli správne pýtať otázky vedie k rozvoju ich zvedavosti a vedomostí a k tomu, aby sa vedeli vzdelávať celý život.

7. Ako sa vedieť vyrovnať so zmenami

V súčasnom svete je rozhodujúcou schopnosťou vedieť sa vyrovnať so zmenami. Zmeny v politike, ekonomike a svete okolo nás vôbec majú na nás určitý dopad, ale ak sú deti už od mladého veku vedené k tomu, aby zmenu predpokladali a vedeli sa jej správne prispôsobiť, majú lepšiu šancu byť v živote úspešnými.

8. Ako byť šťastným

Duševné zdravie nie je práve témou, ktorá by sa veľmi rozoberala v škole, napriek tomu, že dobré duševné zdravie je podstatné pre to, aby bol človek šťastným. Učte deti, aby si vedeli vážiť jednoduché veci v živote, rozprávajte sa s nimi o tom, čo ich trápi, modlite sa alebo meditujte s nimi, cvičte, naučte ich správnemu stravovaniu a buďte im oporou, keď to potrebujú. Šťastie nie je o dosiahnutom vzdelaní, peniazoch ani o materiálnych hodnotách.

9. Ako byť úspešným

Škola určuje stupeň vašej úspešnosti meraním a hodnotením toho, čo ste sa podľa učebných plánov mali naučiť. Naučte radšej deti, aby svoj úspech hodnotili podľa vlastných kritérií, aby si vážili vlastnú nezávislosť, svoje záľuby, jedinečnosť, správnu komunikáciu, schopnosť riešiť problémy, svoju zvedavosť a svoje vlastné šťastie. Tým, že si stanovia svoje vlastné ciele a spravia vlastné rozhodnutia, môžu sa považovať za skutočne úspešných a využívať celý život vlastnosti, ktoré sa naučili mimo školy.

zdroj: www.lifeadvancer.com/life-skills-learn-school

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť