spanok sen
Ľudské telo, Veda a technika

Ak nemáte kvalitný spánok, tak môžete skôr umrieť. Až toľkoto rokov si môžete ubrať zo života!

Dobrý spánok môže podporiť zdravie srdca a celkovo zlepšiť zdravotný stav a možno aj zvýšiť vašu dĺžku života, ukázal nový výskum, ktorý priniesli analytici z inštitútu AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY.

Štúdia zistila, že mladí ľudia, ktorí majú lepšie spánkové návyky, majú postupne menšiu pravdepodobnosť predčasného úmrtia. Okrem toho, údaje naznačujú, že asi 8% úmrtí z akejkoľvek príčiny môže byť pripisovaných zlým spánkovým návykom. Výskumníci zahrnuli dáta od 172 321 ľudí, ktorí sa zúčastnili Národného zdravotného prieskumu interview v rokoch 2013 až 2018. Účastníci boli sledovaní počas mediánu 4,3 roka, počas ktorého zomrelo 8 681 jedincov. Z týchto úmrtí bolo 2 610 úmrtí (30 %) na kardiovaskulárne ochorenia, 2 052 (24 %) na rakovinu a 4 019 (46 %) na iné príčiny.

Vedci prišli k záverom, že ľudia, ktorí mali lepšie spánkové návyky, mali nižšiu kardiovaskulárnu a celkovú úmrtnosť.

Tieto spánkové návyky si osvojte!

Medzi týmito návykmi patrili dostatočná dĺžka spánku sedem až osem hodín počas noci, ďalej, aby boli ľudia po prebudení odpočinutí, nepoužívanie liekov pri zaspávaní a problémy so zaspávaním 2-krát do týždňa a 3 a viackrát do týždňa. Každý z týchto návykov bol ohodnotený jedným bodom, celkový počet mohol dosiahnuť maximálne päť bodov, čo znamenalo vysokú kvalitu spánku.

„Ak majú ľudia všetky tieto ideálne spôsoby spánku, je pravdepodobnejšie, že budú žiť dlhšie,“ povedal Qian.

Ľudia, ktorí mali všetkých päť kritérií kvality spánku, mali o 30% menšiu pravdepodobnosť umrieť z akéhokoľvek dôvodu a o 21% menšiu pravdepodobnosť umrieť na srdcové choroby a o 19 % menšiu pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu a o 40 % menšia pravdepodobnosť úmrtia na iné príčiny ako srdcové choroby alebo rakovina.

Medzi mužmi a ženami, ktorí uviedli, že majú všetkých päť kvalitatívnych ukazovateľov spánku (skóre päť), bola očakávaná dĺžka života o 4,7 roka väčšia u mužov a o 2,4 roka väčšia u žien v porovnaní s tými, ktorí nemali žiadny alebo len jeden z piatich priaznivých elementov bezpečného spánku. Vedci ale hovoria, že ich výsledky podmieňujú ďalší výskum, prečo lepšia kvalita spánku vplýva viac na mužov ako na ženy.

„Aj od mladého veku, ak ľudia dokážu vyvinúť tieto dobré spánkové návyky, ako dosahovať dostatočný spánok, zabezpečiť, aby spali bez príliš veľa rušení a celkovo mať dobrú hygienu spánku, môže to výrazne prospieť ich celkovému dlhodobému zdraviu,“ uviedla Qianová. Ďalej dodala: „Je dôležité, aby mladí ľudia pochopili, že veľa zdravotných návykov sa kumuluje s časom. Tak ako hovoríme, že ‚nikdy nie je neskoro cvičiť alebo prestať fajčiť‚, tak by sme mali častejšie hovoriť aj o spánku a hodnotiť ho častejšie.“

Tieto spánkové návyky sa dajú ľahko zistiť počas stretnutí lekára a pacienta a výskumníci dúfajú, že začnú hovoriť o spánku ako súčasti ich celkového hodnotenia zdravia a plánovania liečby chorôb.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť