kolko krokov
Ľudské telo, Veda a technika

Koľko krokov musíme denne spraviť, aby sme boli zdraví? Ak urobíte tento počet krokov, znížite riziko smrti!

Mnohí z nás na rukách nosia chytré hodinky, ktoré monitorujú našu aktivitu. Vo svete sledovania našej aktivity, je číslo 10-tisíc krokov magickým. Je to akási méta, ktorú sa snažíme dosiahnuť a zároveň aj mnohé chytré hodinky prichádzajú na trh s tým, že majú prednastavený tento ciel.

Vo všeobecnosti je známe, že fyzická aktivita je pre zdravie človeka prospešná, no len málo štúdií sa venovalo tomu, koľko krokov je dosť, aby sme boli zdraví, píše sciencedaily.com. Nová štúdia vedená výskumníkmi z Brigham and Women’s Hospital sa snažila vyriešiť túto vedomostnú medzeru.

Túto odpoveď sa snažili zistiť na základe skúmania vplyvu počtu krokov u starších žien na zdravie, ktoré si aktívne merali kroky. Vedci celkovo monitorovali 18-tisíc žien, ktorých priemerný vek bol 72 rokov. Účastníci boli sledovaní v priemere viac ako štyri roky, počas ktorých zomrelo 504 žien.

„Urobiť 10 000 krokov denne môže znieť skľučujúco. Zistili sme však, že aj mierny nárast vykonaných krokov je spojený s výrazne nižšou úmrtnosťou u starších žien,“ povedal I-Min Lee, MBBS, ScD, epidemiológ z Divízie preventívnej medicíny. „Naša štúdia prispieva k rastúcemu chápaniu dôležitosti fyzickej aktivity pre zdravie,..“

Koľko krokov je dosť?

Výsledky štúdie ukazujú, že i niekoľko tisíc krokov denne, môže prispieť k nižšiemu riziku úmrtia. Najviac ohrozenou skupinou žien boli tie, ktoré spravili približne 25% krokov z 10-tisíc. V priemere mali okolo 2 500 až 2 700 krokov. No ak ženy spravili v priemere 4 400 krokov za deň, tak mali o 41 percent nižšie riziko úmrtia. S rastúcim počtom krokov klesalo aj riziko smrti a to až do 7 500 krokov. Následne riziko úmrtia bolo prakticky rovnaké bez ohľadu na to, či spravili 7 500 krokov alebo viac.

Vedci rovnako došli k záveru, že riziko úmrtia nerástlo a ani neklesalo v závislosti od intenzity pohybu, teda ako rýchlo alebo pomaly účastníci experimentu kráčali. Výskumníci ďalej hovoria, že sú si vedomí špecifickosti skupiny ľudí, ktorú sledovali, a preto volajú po ďalších výskumoch na rôznorodejšej populácii. Rovnako dopĺňajú, že nesledovali úroveň kvality života a riziko špecifických chorôb. No aj napriek tomu hovoria, že aj „malá“ zmena vo fyzickej aktivite, vo výraznej miere vplýva na zdravie človeka.

„Samozrejme, žiadna štúdia nie je dokonalá. Naša práca ale naďalej potvrdzuje dôležitosť fyzickej aktivity,“ povedal Lee. „Je zrejmé, že aj malý počet krokov súvisel s nižšou úmrtnosťou medzi týmito staršími ženami. Dúfame, že tieto zistenia poskytnú povzbudenie pre jednotlivcov, ktorým sa 10 000 krokov denne môže zdať nedosiahnuteľné.“

Koľko krokov denne spravíte vy? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch alebo na sociálnych sieťach.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť