Jednohubky, Zaujímavosti

Ako funguje lepidlo a prečo je tak lepkavé?

Mnohí si mylne myslia, že lepidlo je vynález moderného človeka. Naši predkovia, neandertálci, už poznali lepidlo, ktoré používali na svoje kamenné nástroje, odhalila nedávna štúdia. Samozrejme, zloženie lepidla bolo iné ako je tomu dnes. Naši predkovia používali hlavne živicu z borovicových stromov, aby zlepili dva materiály dokopy. Dnes používame rôzne chemické prípravky. No princíp lepidla je stále rovnaký. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako lepidlo vlastne funguje? Poďme spolu na to teraz pozrieť.

Ako funguje lepidlo?

Asi nikoho neprekvapí, že funkcia lepidla je, aby veci držali pohromade. Môžu mať rôznu podobu, od lepiacej pásky až po tmel. Lepidlo si dokonca môžete vyrobiť aj svojpomocne v pohodlí vašej domácnosti, a to kombináciou sódy a karamelu. To, ako lepidlo je pevné, závisí od molekulárnej väzby a toho, aké veľké napätie je potrebné na roztrhnutie týchto väzieb, vysvetľuje portál howstuffworks.com.

Lepidlá sa môžu rozlišovať podľa toho, aké povrchy dokážu najlepšie spojiť. Napríklad niektoré lepidlá sú dobré na drevo, iné na kovy a ďalšie na plasty. No princípe, ako fungujú, je vo svojej podstate rovnaký.

Portál vysvetľuje, že každá látka obsahuje molekuly, ktoré majú kladný alebo záporný náboj. Na to, aby sa dve látky spojili, tak musia mať protichodné náboje. Napríklad pre vytvorenie molekuly chlorovodíka (HCl) sa pozitívny náboj atómu vodíka spojí s negatívnym nábojom atómu chlóru a ich kombinácia vytvorí pevnú, neutrálnu väzbu. Takto nejak funguje lepidlo.

„Molekuly v lepidle sú dlhé a pružné a sú tvorené atómami s kladným a záporným nábojom.“

Prejdime ale teraz k viac abstraktnejšiemu vysvetleniu. Lepidlo obsahuje reťazce proteínových molekúl, ktoré sa viažu s molekulami povrchu, na ktorý sú nanesené vstupujúc do pórov a priestorov materiálu. Znamená to, že čím je viac pórovejší materiál, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že zlepené objekty budú držať pevnejšie. Preto hladké povrchy, ako je napríklad sklo, si s lepidlami moc nerozumejú.

Dve hlavné interakcie, ktoré určujú funkciu lepidla, sú adhézia a kohézia. Adhézia je vlastnosť, ktorá umožňuje lepidlu priľnúť k povrchu iného materiálu. Vďaka adhézii vytvára lepidlo kontaktnú plochu s povrchom a tvorí fyzické spojenie. Kohezia je vlastnosť, ktorá udržiava samotné lepidlo pokope a zabezpečuje, že lepidlo nestratí svoje vlastnosti po nanesení.

Rôzne typy lepidiel sú vyrobené z rôznych zložiek. Keď sa k lepidlu pridá tekutina, stáva sa lepidlom. Bežné lepidlá majú zväčša jednu dôležitú zložku, ktorou je voda. Keď stlačíte fľašu s lepidlom a lepidlo vyjde, dotkne sa ho vzduch. To spôsobí, že sa voda v lepidle vyparí alebo sa zmení z kvapaliny na plyn. Bez tekutiny lepidlo vyschne a zatvrdne, čo spôsobí, že sa molekuly pevne spoja spolu. Naopak, pásku tvorí zmes gumovitého materiálu s lepidlom. Nezatvrdne tak ako bežné lepidlo a jej väzby sú slabšie.

Dôvodom, prečo sú prirodzené látky ako karamel a javorový sirup lepkavé, je skutočnosť, že obsahujú proteíny, ktoré vzájomne pôsobia s určitými povrchmi, ako sú vaše ruky, čo spôsobuje molekulárne väzby.

Záverom treba ale povedať, že existuje mnoho druhov lepidiel a rôzne lepidlá fungujú rôznymi spôsobmi, no ich základný princíp fungovania je vo svojej podstate podobný, ak nie identický.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť