Nezaradené

Ako sme na tom v bývaní v porovnaní s ostatnými Európanmi?

Vyzerá to tak, že veľmi dobre…

Štatistický úrad EÚ, Eurostat, robil počas minulého mesiaca veľký prieskum. Zistilo sa, že Slovensko je druhým štátom v poradí s najväčším podielom ľudí žijúcich vo vlastných domoch – 90,3% obyvateľov, v podnájme žilo v roku 2014 len 9,7% nášho obyvateľstva.

Prvou krajinou v rebríku je Rumunsko, kde v rámci EÚ žilo vo vlastnej nehnuteľnosti najviac obyvateľov v roku 2014 (96,1 %), vysoký podiel bol zaznamenaný aj v Lotyšsku (89,9 %), Chorvátsku (89,7 %) a v Maďarsku (89,1 %). V Poľsku to bolo 83,5 % a v Českej republike 78,9 %.

Krajiny ako Nemecko (52,5 %), Rakúsko (57,2 %), Dánsko (63,3 %), Veľká Británia (64,8 %) a Francúzsko malo čísla omnoho nižšie.

Najväčšie výdavky na bývanie

Štátom, kde obyvatelia museli čeliť nadmernému finančnému zaťaženiu na domácnosti- výdavky na bývanie presiahli úroveň 40% disponibilného príjmu domácnosti, bolo Grécko (40,7%). Ďaleko za ním nasledovalo Nemecko s 15,9% domácností, Dánsko 15,6%, Holandsko 15,4% a Rumunsko 14,9%. V našej krajine boli priemerné výdavky na domácnosť 9% príjmu domácnosti, v Čechách 10,5%, v Poľku 9,6% a v Maďarsku 11,4%.

Dom či byt?

Viac ako polovica populácie EÚ žila v roku 2014 v domoch (59,3%), v bytoch žilo 40% ľudí. Najväčší podiel ľudí žijúcich v domoch bol zaznamenaný vo Veľkej Británii (84,7%), ďalej v Chorvátsku (80,8%), Belgicku (77,6%), Holandsku (77,1%), na Cypre (72,7%) a v Slovinsku (70,3%).

Na Slovensku žila v minulom roku približne polovica obyvateľstva v domoch (49,4%), druhá polovica v bytoch (51,6%). V Českej republike bol výsledok približne rovnaký- v domoch žilo v roku 2014 46,7% ľudí, Poľsku 55,2 %, v Maďarsku 47,1%.

Najväčší podiel ľudí žijúcich v byte vyšiel v Španielsku (66,5%), Litve (65,1%), Lotyšsku (58,4%) a Grécku (56,9%).

infografika

.src

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť