modre oci
Veda a technika, Vesmír, Zaujímavosti

Aký ovplyvňuje Mesiac našu planétu a život na nej?

A hoci je gravitačná sila Mesiaca v porovnaní so Zemou relatívne slabá, tak aj napriek tomu vo významnej miere ovplyvňuje život na našej planéte. Najviditeľnejší vplyv Mesiaca na Zem možno pozorovať pri prílivoch a odlivoch oceánov. Keď sa Zem každý deň otáča, gravitácia Mesiaca pritiahne vodu na najbližšej strane Zeme smerom k nej. More sa vydúva aj na opačnej strane v dôsledku odstredivej sily spôsobenej rotáciou Zeme. Výsledkom toho sú dva prílivy a dva odlivy, ktoré možno pozorovať každý deň, píše bbc.com.

„Napriek tomu, že je gravitačná sila Mesiaca pomerne slabá, tak je zodpovedná za aktuálnu dĺžku dňa na Zemi, stabilné ročné obdobia a príliv a odliv.“

Každých 18,6 roka obežná dráha Mesiaca kolíše medzi maximom a minimom plus alebo mínus 5 stupňov vzhľadom na zemský rovník. Tento cyklus bol prvýkrát zdokumentovaný v roku 1728 a nazýva sa lunárny uzlový cyklus. Keď sa lunárna rovina odkloní od rovníkovej roviny, príliv a odliv sa na Zemi zmenšujú. Keď je obežná dráha Mesiaca viac naklonená k rovníku, príliv a odliv sú výrazné.

NASA dokonca vypočítala, že stúpajúca hladina mora v dôsledku zmeny klímy v kombinácii s vplyvom lunárneho cyklu spôsobí v budúcnosti dramatický nárast počtu záplav. Benjamin Hamlington pôsobiaci ako vedúci vedeckého tímu NASA pre zmenu hladiny mora, sa zaujíma o to, ako hladiny morí reagujú na prírodné a ľudské aktivity a čo to bude znamenať pre pobrežné populácie. Hamlington zdôrazňuje, že tieto záplavy zosilnené Mesiacom poškodia infraštruktúru a zmenia existujúce pobrežia.

Rovnako ale treba povedať i to, že pre určitú skupinu organizmov slúžia mesačné cykly ako hodiny, podľa ktorých sa riadia.

Len pre zaujímavosť, ak by z nejakého dôvodu zmizol Mesiac, tak sa predpokladá, že príliv by bol bez Mesiaca menší až o 75%. Pre tých, ktorí nevedia, tak aj gravitácia Slnka sa čiastočne podieľa na tomto procese. Ak by došlo k zredukovaniu prílivu a odlivu, tak by to ovplyvnilo distribúciu oceánskych prúdov, čo by malo dopad v nielen na život pod vodou, ale aj na celý ekosystém planéty vrátane klímy.

Vplyv Mesiaca nemá za následok iba príliv či odliv. Takisto ovplyvňuje pôdu či atmosférický tlak

Okrem mesačného vplyvu na hladiny morí a oceánov má tiež Mesiac slapový účinok na pevnú zem a na atmosféru. Prílivy a odlivy zemského povrchu sú podobné prílivom oceánu. Pôda sa deformuje a vydúva rovnako ako more. Rovnako sa predpokladá, že vplyv mesiaca má za následok časť sopečnej činnosti a zemetrasení.

Atmosférické prílivy a odlivy spôsobujú toky energie z hornej do dolnej atmosféry a zmeny atmosférického tlaku. Zmeny tlaku vzduchu spojené s polohou Mesiaca boli prvýkrát zaznamenané ešte v roku 1847.

„Zmeny atmosférického tlaku sú spojené s vyššími teplotami vzduchu, čo zase znamená, že molekuly vzduchu môžu zadržiavať viac vlhkosti vo forme vodnej pary, čím sa znižuje vlhkosť a tým aj možnosť zrážok,“ hovorí Liz Bentley, generálna riaditeľka Kráľovskej meteorologickej spoločnosti. V dôsledku toho je známe, že nižší tlak má za následok chladné vlhké počasie a vyšší tlak príjemnejšie počasie.

Mesiac stabilizuje Zem, keď sa otáča okolo svojej osi, čím nám pomáha zabezpečiť stabilnú klímu. Každý rok sa Mesiac ale vzdiali od Zeme o približne 4 cm v dôsledku prílivu a odlivu, ktorý na Zemi spôsobuje. Zem sa otáča rýchlejšie ako Mesiac obieha okolo nej, takže gravitačné ťahanie prílivovej vypukliny ťahá Mesiac rýchlejšie. Ako sa Mesiac zrýchľuje, je vychýlený trochu smerom von a jeho obežná dráha sa tým zväčšuje.

„Postupom času gravitačná sila Mesiaca na Zem „ukradla“ časť energie rotácie Zeme, čím Mesiac pomaly vystreľuje na vyššie a vyššie obežné dráhy.“

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť