modre oci
História, Zaujímavosti

Prečo má deň 24 hodín a jedna hodina má 60 minút?

Ľudia vo svete, hoci sme všetci jeden druh – Homo sapiens, tak aj napriek tomu používame od krajiny ku krajine iný jazyk, odlišne meriame vzdialenosti, hmotnosti atď., no času sa to netýka. Pýtali ste sa niekedy, prečo je deň rozdelený do 24 hodín?

24 hodinový deň má pôvod v Egypte

Pôvod nášho 24 hodinového dňa, ktorý je rozdelený hodinami, pochádza od starých Egypťanov. Egypťania radi počítali so základom dvanásť (namiesto základu 10, ktorý sa dnes bežne používa). Predpokladá sa, že je to preto, že namiesto prstov počítali kĺby prstov. Každý z vašich prstov má tri kĺby, takže ak počítate tak, že palcom ukážete na články prstov, na každej ruke môžete napočítať do dvanásť, vysvetľuje portál curious.astro.cornell.edu.

Egypťania rozdelili hodiny na 12 hodín cez deň a 12 hodín v noci. No alternatívne bol deň rozdelený na 10 hodín, a pridali hodinu súmraku na začiatku a ďalšiu na konci dňa. Zaujímavosťou je i to, že v egyptskom systéme bola dĺžka denných a nočných hodín nerovnaká a menila sa podľa ročných období. V lete boli denné hodiny dlhšie ako nočné, zatiaľ čo v zime to bolo naopak.

Neskôr Egypťania vyrobili tyč v tvare T, ktorá bola kalibrovaná na rozdelenie času medzi východom a západom slnka na 12 častí. Problémom ale je, že v noci Slnko nesvieti. Čas v noci preto sledovali na základe pozorovaní hviezd!

„V tých dávnych dobách, bez použitia sofistikovanej technológie, namiesto toho vybrali 36 hviezdnych skupín (malých súhvezdí) nazývaných „dekány“, ktoré postupne stúpali na obzore, keď sa Zem otáčala.“, vysvetľuje portál medium.com.

Hodiny v tom čase však nemali pevnú dĺžku, a to až do doby, kým sa Gréci nerozhodli, že potrebujú takýto systém na teoretické výpočty. Hippokrates navrhol rozdeliť deň rovnomerne na 24 hodín, ktoré sa stali známymi ako rovnodenné hodiny. Obyčajní ľudia ale ešte dlho využívali sezónne premenlivé hodiny. Až s príchodom mechanických hodín v Európe v 14. storočí sa systém, ktorý používame dnes, stal bežným.

Prečo 60 minút a 60 sekúnd?

Babylončania zas mali záľubu v čísle 60, ktoré sa dalo jednoducho deliť na polovice, tretiny, štvrtiny, pätiny ale aj šestiny. Tento systém si obľúbili neskôr grécki astronómovia.

„Od Babylončanov sme zachovali nielen hodiny a minúty rozdelené na 60, ale aj ich rozdelenie kruhu na 360 častí alebo stupňov,“

Takže pre pohodlie, myslitelia svojej doby ďalej rozdelili hodinu na 60 minút a každú minútu na 60 sekúnd. Predpokladá sa, že číselný systém založený na čísle 60 Babylončania využívali najmä preto, že číslo bolo ľahko deliteľné.

Koncept milisekúnd je pomerne moderný a keďže používame desiatkový systém, každá sekunda je rozdelená na 1000 milisekúnd.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť