Hypnoza FBI
Zaujímavosti

Čo hovorí príručka FBI o využívaní hypnózy ako účinného nástroja vyšetrovania?

Hypnóza je stav, kedy osoba prechádza do stavu hypersugestivity a úplnej fyzickej a psychologickej relaxácie. Počas tohto stavu sa hypnotizovaná osoba zameriava na hlas hypnotizéra a je schopná vykonávať jeho príkazy. Pre väčšinu ľudí sa hypnóza prejavuje ľahkou hĺbkou, pri ktorej si pamätajú všetko alebo strednou hĺbkou, v ktorej si pamätajú len hmlisté spomienky. Hypnózou možno pomôcť svedkom pri spomínaní na dôležité udalosti, kde si môžu upresniť a živšie vybaviť spomienky. Hypnóza tiež umožňuje dlhé obdobia koncentrácie bez únavy a zníženia emocionálnych inhibičných faktorov. Regresia môže slúžiť na opätovné prežitie udalostí z detstva a hypnoanalýzou sa zas získavajú kritické analýzy osobnosti svedka, vysvetľuje web ojp.gov.

Hlavnou nevýhodou hypnózy je potreba dlhých sedení a vyškoleného personálu, zvýšená predstavivosť, vybudovanie pozitívneho vzťahu medzi hypnotizérom a svedkom a neochota niektorých svedkov podrobiť sa hypnóze. Použitie hypnózy na verejnom súde ako formy vypočúvania podozrivého nie je odporúčané.

Rovnako ale treba povedať, že mnohí dávajú od tejto metódy ruky preč. Dôvodom je, že v prípade, ak hypnózu vykonáva nekvalifikovaný alebo neodborný hypnotizér, môže byť vystaveným osobám spôsobené vážne psychické alebo fyzické poškodenie. Rovnako treba spomenúť aj kvalitu informácií a spôsob, akým boli získané. Mnohí to pokladajú za veľmi kontroverznú metódu, ktorá má viacero úskalí.

Ako upravuje pravidlá používania hypnózy príručka z roku 1980?

Forenzná hypnóza je použitie hypnózy vo vyšetrovacom procese a ako dôkaz na súde, ktoré sa stalo čoraz populárnejším od 50. do začiatku 80. rokov 20. storočia, pričom sa o jeho používaní diskutovalo v 90. rokoch, keď sa jeho populárne používanie väčšinou zmenšilo, vysvetľuje Wikipedia.org.

Podľa pravidiel FBI sa hypnóza môže použiť len v určitých prípadoch, ako napríklad násilné bankové lúpeže alebo lúpeže, pri ktorých došlo ku krádeži veľkej sumy peňazí, únosy, násilné zločiny, kde má FBI jurisdikciu. Hypnóza sa môže použiť len na kľúčových svedkov a obetiach zločinov a agent FBI musí mať písomné povolenie od generálneho zástupcu trestnej divízie Ministerstva spravodlivosti USA. Celý rozhovor musí byť nahrávaný, najlepšie na videokazetu a tiež sa dôrazne odporúča, aby sa hypnózou zaoberal kvalifikovaný zdravotník, ako je psychiater či psychológ. FBI má vyčlenených svojich vyškolených pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vybavenie náležitosti hypnózy, koordináciu potrieb FBI a zdravotníckeho personálu.

Hypnóza môže byť použitá na pomoc svedkom pri spomínaní na dôležité udalosti.

Zdravotník pred začatím preskúma, či existujú obmedzenia v prípade svedka, ktoré by mohli hypnózu vylučovať. Počas rozhovoru sa kladú otázky len na základe toho, čo si svedok zapamätal. Svedok je v druhej fáze požiadaný, aby sa uvoľnil a snažil sa čo najviac si vybaviť z udalostí. Celý proces trvá obvykle 1-3 hodiny. FBI nemá v úmysle hypnózou nahradiť bežné vyšetrovacie postupy, no jej použitie môže znížiť potrebný počet pracovných síl pri vyšetrovaní a pomôcť znížiť stres medzi agentmi, informuje stránka Úradu spravodlivosti USA.

Je táto metóda legálna?

Hypnóza je vo svojej podstate legálna v USA, no má niekoľko obmedzení, vysvetľuje miestne Ministerstvo spravodlivosti.

„V určitých obmedzených prípadoch môže byť pomôckou pri vyšetrovacom procese použitie forenznej hypnózy. Svedkovia zločinov si dokázali spomenúť na určité aspekty zločinu v hypnotickom stave, na ktorý si bez hypnózy nepamätali. Použitie hypnózy je však predmetom vážnych námietok, a preto by sa malo používať len vo výnimočných prípadoch.“, vysvetľuje ministerstvo.

Rovnako ale dodáva, že informácie, ktoré pochádzajú z tohto zdroja, nemožno považovať za presné, a preto musia byť dodatočne preverené.

Kde sa dnes ešte táto metóda používa?

Hypnóza využitá na pomoc pri vyšetrovaní bola výsadou vo viacerých štátoch USA.  Jednou z nich bol donedávna aj Texas, no v roku 2021 bola táto metóda v tomto štáte zakázaná,  informuje stránka texasscorecard.com  Okrem Texasu, ďalších 27 štátov umožňuje použitie hypnózy pri vyšetrovaní, zatiaľ čo ostatné štáty ju zakazujú.  V súvislosti s Texasom je ale zaujímavé povedať, že to bol jediný štát s certifikačným programom pre príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ktorí sa učili používať hypnózu a mal jedinú známu policajnú organizáciu, ktorá disponovala hypnotizérmi.

No aj napriek tomu, že viacero krajín hypnózu povoľuje ako vyšetrovaciu metódu. No v niektorých je podmienená súhlasom osoby, ktorá je hypnotizovaná. Napríklad v Kanade, Veľkej Británii či v Nemecku, sa môžeme s touto technikou stretnúť. No na druhej strane treba povedať, že niektoré krajiny zakazujú túto metódu úplne a to hlavne kvôli dôveryhodnosti a kontroverzii informácií, ako sú získané.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť