symboly vs slova
Jednohubky, Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Čo je ľahšie zapamätateľné, symboly alebo slová? Toto hovorí veda

Pri pohľade na rôzne symboly sa mnohým zatočí hlava a musíme chvíľku popremýšľať, čo znamenajú a čo chcel nimi autor povedať. No nový výskum ukazuje zaujímavé zistenia, ktoré súvisia so symbolmi ako napríklad &?!#@$ a tým, ako sme schopní si ich zapamätať  v porovnaní so slovami, hovoria vedci z Univerzity vo Waterlooo.

Je jednoduchšie si zapamätať symbol alebo slovo?

Tím vedcov viedol výskum s cieľom skúmať, ako dobre si ľudia pamätajú symboly v porovnaní s slovami rovnakého významu. Ukazuje sa, že symboly sú pre ľudskú pamäť jednoduchšie zapamätateľné ako slová. To nám otvára nové možnosti, ako môžeme navzájom efektívnejšie komunikovať, no nielen to.

„Naša práca je prelomová, pretože poukazuje na to, ako si ľudia pamätajú grafické symboly a logá,“ povedala Myra Fernandes, spoluautorka a profesorka kognitívnej neurovedy na Univerzite vo Waterlooo. „Symboly sú obzvlášť užitočné, pretože sa dajú použiť ako logá v reklame, a taktiež ponúkajú rýchlejší spôsob komunikácie prostredníctvom emotikonov. Naša štúdia zameraná na pamäť pre symboly nám poskytuje pohľad do spôsobov, ako maximalizovať uchovávanie informácií a zjemniť komunikáciu.“

V priebehu päťročného výskumu vedci zisťovali úlohu symbolov v pamäti. Do rozsiahlej štúdie bolo zapojených viac ako 1100 dospelých účastníkov, ktorí mali za úlohu zapamätať si buď symbol alebo jeho slovný ekvivalent, napríklad ‘$’ alebo ‘dolár’, a následne boli testovaní na to, koľko symbolov alebo slov si pamätajú.

Symboly dávajú abstraktný význam myšlienke, čo nám uľahčuje si ho zapamätať viac

Vo viacerých experimentoch vedci zistili, že účastníci výskumu si symboly lepšie zapamätali ako slová s rovnakým významom.

„Symboly sa dajú ľahšie zapamätať, pretože dávajú abstraktným myšlienkam konkrétny vizuálny vzhľad,“ hovorí Brady Roberts, hlavný autor a doktorandský študent kognitívnej neurovedy. „Keď premýšľame o abstraktných konceptoch, ako je napríklad láska, môže byť ťažké si ich predstaviť. Ale so symbolmi môžeme použiť druh obrazu, ktorý reprezentuje koncept – napríklad srdce pre lásku – čo abstraktnú myšlienku zviditeľní a tým pádom ju je ľahšie si zapamätať.“

Roberts dodáva, že symboly môžu byť tiež ľahšie zapamätateľné, pretože sú jedinečné a majú tendenciu predstavovať jeden koncept, zatiaľ čo slová môžu mať viacero významov. Uvažujte o symbole pre prehrávanie [▷]. Má len jeden význam: spustiť médiá. Ale jeho slovný ekvivalent ‚Play‘ (pozn. redakcie: hra) má mnoho ďalších významov, ako hra alebo divadelné predstavenie, a pre slovo existuje mnoho ďalších synoným ako napríklad začať, spustiť, prehrať a podobne.

Autori dúfajú, že ich práca prispeje k budúcnosti vizuálneho dizajnu a pomôže jasne komunikovať komplikované alebo abstraktné myšlienky. Symboly sa zdajú byť kľúčom k efektívnejšej komunikácii a lepšiemu uchovávaniu informácií v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť