Klamar klamstvo_titulka
Jednohubky, Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Vedci ukázali metódu, pomocou ktorej s veľkou istotou viete odhaliť, či vám niekto klame alebo nie!

Výskumníci z Leugenlabu (LieLab) na Amsterdamskej univerzite spolu s výskumníkmi z Univerzity v Maastricht a Univerzity v Tilburgu, predstavili nový prístup k odhaľovaniu klamstiev, ktorý sa zameriava na detaily a bohatosť príbehov.

Nová metóda odhaľovania klamstiev sa odlišuje od tradičného prístupu, ktorý sa zameriava na jazyk „ľudského tela“ alebo presvedčivosť správy. Vo väčšine prípadov sa pri odhaľovaní klamstiev snažíme integrovať do našej analýzy čo najviac znakov. Sledujeme, či sa hovorca správa nervózne, či sa triase, alebo či sa tvári podozrievavo. To môže byť chyba, tvrdia vedci. Nová metóda sa ale namiesto toho zameriava na detaily a bohatosť príbehov, ktoré sú prezentované. Výskumníci tvrdia, že ak príbeh obsahuje veľa detailov, existuje väčšia pravdepodobnosť, že ten kto podáva informácie, hovorí pravdu.

Je účinnejšia ako iné metódy

Podľa Bruna Verschuerea, docenta forenznej psychológie, je toto nové odhaľovanie klamstiev účinnejšie ako tradičný prístup, ktorý sa zameriava na telesnú reč a konzistenciu správy. V súčasnosti sa predovšetkým používajú kombinácie rôznych signálov, ale nie vždy ukazujú rovnaký výsledok.

„Ľudia nemôžu v krátkom čase zhodnotiť všetky tieto signály, a už vôbec nie integrovať ich do presného a pravdivého posúdenia.“, prízvukuje vúskomník Bruno Verschuere.

Vedci preukázali účinnosť novej metódy prostredníctvom laboratórnych experimentov. Študenti boli rozdelení na vinníkov a nevinných. Vinníci mali ukradnúť skúšku z uzamknutej skrinky, zatiaľ čo nevinní mali stráviť polhodinu v kampuse. Následne museli všetci tvrdiť, že strávili polhodinu v kampuse. Pomocou tohto vedeli výskumníci jasne identifikovať, kto klame a kto nie. V 9 experimentoch sa 1 445 ľudí snažilo posúdiť, či sú vyhlásenia pravdivé alebo klamlivé použitím rôznych signálov. Následne im bolo povedané, nech sa sústredia len na detaily toho, čo respondenti tvrdia.

„Zvykneme si veriť ľuďom, ktorí vyzerajú nevinní. V konečnom dôsledku sa oplatí predvoliť vieru v to, že ľudia sú dobrí. A klamári sa s radosťou snažia využiť túto skutočnosť,..“, hovorí Bruno.

Podľa výskumu boli účastníci schopní rozlíšiť klamstvá od pravdy, keď sa zameriavali iba na množstvo detailov v príbehu. Toto je výrazným rozdielom oproti tradičnému prístupu, ktorý sa zameriava na celkovú konzistenciu správy. Výskumníci tvrdia, že táto nová metóda odhaľovania klamstiev môže mať veľký vplyv na oblasť forenznej psychológie a pomôcť odhaliť významné kriminálne prípady.

Podľa výskumníkov táto nová metóda odhaľovania klamstiev, ktorá sa zameriava len na obsah a úroveň detailov a ignoruje ostatné konvenčné metódy, má 80% úspešnosť.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť