triky a tipy komunikacia zena sebadovera
Ľudské telo, Veda a technika

Čo všetko dokáže smiech?

Smiech je univerzálnou formou komunikácie. Pre ľudstvo má hlboký význam.

Odhaduje sa, že smiech sa objavil u ľudí ešte pred samotným vývojom reči. Používal sa ako spôsob komunikácie medzi matkami a novorodencami, ako forma vizualizácie hry, prípadne na posilnenie skupinovej súdržnosti.

Zvyčajne je smiech vôľou neovládaná odozva. Mechanizmus smiechu je spúšťaný v mozgu a ovplyvňuje spôsob dýchania, výraz tváre a dokonca aj svaly vo vašich nohách či rukách.

Taktiež hrá významnú úlohu vo vašom zdraví. Okolo smiechu panuje veľa záhad, ktoré z neho robia najfascinujúcejšiu fyzickú reakciu.

Výskumníci na kalifornskej Univerzite Loma Linda skúmali, aký vplyv má humor na našu pamäť. Rozdelili 20 starších ľudí do dvoch skupín. Prvá skupina pozerala 20 minút zábavné videá. Druhá skupina počas tejto doby sedela v tichej miestnosti. Pred a po udalosti dali obom skupinám urobiť test na krátkodobú pamäť. Skupina s humorom zaznamenala výrazné zlepšenie ich pamäťových schopností – zlepšenie nastalo u 46% ľudí v porovnaní s 20% u skupiny bez humoru. Tí z humornej skupiny mali tiež oveľa nižšie hladiny stresového hormónu kortizolu.

Podľa výskumníkov je smiech výborným a súčasne príjemným nástrojom ako neutralizovať útlm pamäťových schopností u starších ľudí.

„Závery štúdie poukazujú na to, že humor má klinické prínosy a rehabilitačné dôsledky. Môže byť zaraďovaný do programov, ktoré podporujú pohodlie u starších ľudí. Schopnosť učiť sa je pre týchto ľudí dôležitá pre zlepšenie ich kvality života, vrátane mysle, tela, ducha, ale aj sociálnych a ekonomických aspektov. Starší ľudia majú neraz problémy s pamäťou. Zdravotnícki pracovníci im teraz môžu ponúknuť pozitívne, príjemné a prínosné terapie humorom pre zlepšenie ich zdravotných potiaží.“

Čo všetko dokáže smiech?

Výskumy ukazujú, že smiech dokáže tiež znižovať stresové hormóny a posilniť váš imunitný systém. Smiech potvrdil bohaté fyziologické, psychologické, sociálne a duchovné prínosy pre zlepšenie kvality života. Mnohé kliniky dnes zavádzajú terapie smiechom do svojich liečebných programov.

Na celom svete sa stávajú populárnymi aj tzv. skupinové terapie smiechu či smiechová jóga.

Pozitívne účinky smiechu:

  • Relaxácia svalov
  • Spustenie tvorby telu prirodzených látok potláčajúcich bolesť (endorfíny)
  • Zlepšenie spánku
  • Zlepšenie kreativity a pamäti
  • Zlepšenie trávenia
  • Zvýšenie absorpcie kyslíka
  • Zlepšenie pohody a pozitívnych emócii
  • Posilnenie imunity
  • Zlepšenie krvného tlaku

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť