cistenie smartfonu od bakterii
Jednohubky, Veda a technika

Dezinfikujte svoj mobil či klávesnicu pravidelne? Ak nie, robíte chybu!

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie, sú mikróby. Ľudia často podceňujú ich prítomnosť mimo rizikových miest ako sú toalety či nemocnice a majú falošný pocit bezpečia na iných miestach. Nedostatok vedomostí o tom, kde sa mikróby vyskytujú, môže mať vážne zdravotné dôsledky.

Podľa štatistík sa až 80 % infekcií šíri kontaktom rúk alebo s inými predmetmi. Baktérie sa nachádzajú takmer všade, vo vzduchu, vode, pôde, potrave a dokonca aj v ľudských organizmoch. Niektoré z týchto mikroorganizmov sa môžu prenášať prostredníctvom zariadení, ako sú mobilné telefóny a počítačové klávesnice. Tieto mikroorganizmy majú potenciál preniesť sa do potravy alebo ľudského tela, kde môžu spôsobiť rast baktérií a následné zdravotné problémy, upozorňuje.

Jedným z najčastejšie používaných zariadení sú počítačové klávesnice. Väčšina ľudí ich však pravidelne nečistí a nedezinfikuje, čím sa vystavujú týmto mikroorganizmom. Klávesnice môžu byť potenciálnym rezervoárom infekčných baktérií, ktoré sa nachádzajú na našej koži a rukách a môžu byť na klávesnicu prenesené. Obzvlášť rizikové je prostredie, kde sa pohybuje veľa ľudí, ako sú nemocnice, školy alebo kancelárie, kde je pravdepodobné, že sa na klávesnici usadia nové baktérie. Nedostatočná hygiena rúk a nedezinfikované povrchy sú dva hlavné faktory, ktoré prispievajú k mikrobiálnej kontaminácii počítačových klávesníc.

Použitie dezinfekcie má výrazný vplyv na zníženie počtu baktérií

Účinnosť dezinfekcie pomocou vlhčených obrúskov na zníženie mikrobiálnej kontaminácie mobilných telefónov a počítačových klávesníc bola overená v štúdii z roku 2018. Táto štúdia mala hlavný cieľ posúdiť účinky dezinfekčných utierok na mikroorganizmy prítomné na týchto povrchoch. Bakteriologické vzorky boli odobraté pred a po dezinfekcii pomocou dezinfekčných utierok. Výsledky tejto štúdie potvrdili vysokú mieru povrchovej kontaminácie baktériami, z ktorých niektoré môžu predstavovať potenciálne patogény pre ľudí.

Pred dezinfekciou sa na povrchoch najčastejšie vyskytovali bežné kožné baktérie a po jednoduchej dezinfekcii pomocou antibakteriálnych utierok došlo k výraznému zníženiu mikrobiálnej kontaminácie povrchov. Účinok dezinfekcie sa pohyboval od 36,8% do 100 %.

V tejto štúdii bolo odobratých 25 vzoriek z mobilných telefónov a 25 vzoriek z počítačových klávesníc, ktoré patrili zamestnancom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vzorky boli odobraté prostredníctvom sterilných vatových tampónov navlhčených sterilným fyziologickým roztokom. Dotazník o používaní a čistení zariadení bol vyplnený pred odberom vzoriek, aby sa získali základné informácie o používateľoch mobilných telefónov a počítačových klávesníc. Výsledky štúdie naznačujú, že jednoduchá dezinfekcia pomocou vlhčených obrúskov je účinným spôsobom zníženia mikrobiálnej kontaminácie na mobilných telefónoch a počítačových klávesniciach.

Čistenie a dezinfekcia mobilných telefónov a počítačových klávesníc by sa mala stať súčasťou každodennej rutiny, najmä v prostrediach, kde sa tieto zariadenia používajú viacerými ľuďmi. Zároveň je dôležité dodržiavanie hygienických návykov, ako je pravidelné umývanie rúk, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť prenosu mikroorganizmov medzi povrchmi a ľuďmi.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť