modre oci
via brightside.me
Ľudské telo, Zaujímavosti

Fyzický postoj, ktorý vám pomôže prekonať stres

Reč tela ovplyvňuje to, ako nás vníma okolie, no taktiež môže zmeniť náš pohľad na nás samotných.

Amy Cuddy je americká sociálna psychologička, známa pre jej výskum stereotypov a diskriminácie, emócií, sily, neverbálneho správania a účinkov sociálnych stimulov na hladiny hormónov. Cuddy tvrdí, že postoj, ktorý pôsobí sebavedomo (aj keď sa sebavedomo necítime) môže ovplyvniť testosterón a hladinu kortizolu v mozgu a eventuálne vplývať na naše možnosti úspechu.

Tieto nasledujúce postoje, ktoré vám zaberú necelé dve minúty času zredukujú stres a pomôžu vám cítiť sa sebavedomejšie.

Postoj tela, gestá a mimika ovplyvňujú dôležité situácie v našich životoch ako sú pracovné pohovory, povýšenie, verejné vystupovanie. Podobne, ako je to v ríši zvierat, ktoré si vyhraňujú väčší priestor, aby ukázali svoju dominanciu a silu, je to aj s ľudskou rasou. Sme otvorenejší, prístupnejší a naša gestikulácia je výraznejšia, keď sa cítime sebavedomo. A práve naopak, keď sa cítime bezmocní a neschopní správame sa uzatvorene a utiahnuto.

Naša myseľ vplýva na naše telo. Vplyvní ľudia sú optimistickejší a sebavedomejší, častejšie riskujú a nepochybujú, že budú úspešní. Silní jedinci majú vyššiu hladinu testosterónu (hormónu vodcovstva) a nižšiu hladinu kortizolu (stresového hormónu), čo ich robí odolnejšími voči stresu.

Amy Cuddy uskutočnila pokus, ktorý zahŕňal pracovný pohovor a dve skupiny ľudí, ktoré sa tohto pohovoru mali zúčastniť. Osoby z prvej skupiny boli vyzvané k tomu, aby v laboratóriu prezentovali sebavedomé postoje a následne v inej miestnosti absolvovali 5 minútový pracovný pohovor. Rovnaký postup sa odohral aj s druhou skupinou ľudí s rozdielom zmeny postoja, ktorý mal byť neistý a utiahnutý. Experiment ukázal, že personalisti, ktorí viedli pracovný pohovor si vybrali do zamestnania všetkých ľudí z prvej skupiny bez toho, aby vedeli o fyzických postojoch, ktoré absolvovali pred vstupom do miestnosti, v ktorej sa konal pohovor. Cuddy hovorí, že ich výber nebol ovplyvnení obsahom ústneho prejavu, ktorí účastníci experimentu predniesli, ale bolo to o ich vystupovaní.

Dá sa to preniesť do reálneho života? Pred dôležitým stretnutím Cuddy odporúča: „Keď musíte čeliť stresujúcej situácii, vzdiaľte sa do prostredia ako je napríklad prázdna miestnosť, výťah, kúpeľňa a zaujmite sebaistý postoj na dve minúty.“

Naše telo mení naše vedomie, naše vedomie mení naše správanie a naše správanie môže ovplyvniť výsledok situácie, ktorá je pre nás dôležitá.

.zdroj

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť