Nezaradené

Je tajomná častica X kľúčom k evolúcii vesmíru?

Nikto presne nevie, ako vesmír vznikol. Vedci z celého sveta sa zhodnú na existencii Veľkého tresku (Big Bang), ale čo sa dialo ďalej, sú len dohady. Je predpoklad, že po zrodení vesmíru, neznáma častica mohla spôsobiť rozpad atómov a zničenie značného množstva lítia v priestore.

Novo navrhovaná „častica X“ by mohla pomôcť objasniť, prečo v ranom štádiu vesmíru bolo zhruba trikrát menšie množstvo lítia, ako predpokladali na základe svojich výskumov vedci z Rakúska a Kanady. Podľa navrhovanej hmotnosti má tvoriť spojnicu medzi normálnou a tzv. temnou hmotou. Tú vedci dodnes nevedia presne definovať, no na správne fungovanie vesmíru a gravitácie podľa nich musí existovať a je ju možné pozorovať len na základe jej gravitačného vplyvu na ostatné objekty ale sama neemituje elektromagnetické žiarenie, z toho pochádza aj názov „temná“.

dark matter

Na obrázku znázornená počítačová simulácia, ktorá zobrazuje rozloženie tmavej hmoty vo vesmíre.

img: http://www.dailymail.co.uk/

V prvých minútach Veľkého tresku sa začali taviť protóny a neutróny, ktoré vytvorili deutérium, spolu s héliom-4 a héliom-3 , ktorých kombinácia vytvorila berýlium-7, ktoré bolo nakoniec rozložené na lítium-7. A hoci boli vedecké predpoklady pre množstvo hélia a deutéria relatívne zladené s pozorovaniami, lítium nedosahuje predpovedanú hodnotu, takže sa niekam stratilo.
Na pochopenie tohto javu chcú vedci z inštitútu Perimeter vo Waterloo, Kanade a Rakúskej akadémie vied simulovať akési „skryté astrofyzikálne procesy“, ktoré môžu byť zodpovedné za vyčerpanie lítia. Hovoria, že predtým neznáma „častica X“ skutočne mohla v ranom vesmíre existovať a mohla výrazne ovplyvniť prebiehajúce procesy.

Tá by nemala mať žiadny elektrický náboj a mala by byť schopná interagovať ako s protónmi, tak aj s neutrónmi. Mala by mať hmotnosť v rozmedzí 2 – 20 megaelektrónvoltov (MeV) a nebude potrebovať žiadne neutróny navyše pre rozpad lítia. Podľa odborníkov z inštitútu existujú viaceré experimenty, ktoré môžu byť vykonané za účelom testovania tejto častice.
Otázka vzniku vesmíru je stále pre ľudstvo veľkou neznámou, no ak sa podarí vytvoriť túto doposiaľ nepoznanú časticu, mohol by to byť na tejto ceste obrovský krok vpred.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť