doktor medicina
Veda a technika

Je umelá inteligencia schopná rovnako dobre odpovedať na otázky pacientov ako lekári? Výsledky skúmania vás poriadne prekvapia!

S rýchlym pokrokom technológií umelej inteligencie, skrátene AI, sa otvárajú nové možnosti v oblasti zdravotníctva. Medzi najnovšie vývoje patrí vznik rôznych medicínskych aplikácií AI, ktoré menia spôsob, akým sa medicína vykonáva.

Tieto aplikácie AI pokrývajú široké spektrum činností, od navrhovania lekárskych poznámok a diagnóz po pomoc pri interpretácii medicínskych obrazov ako röntgenových a MRI skenov. Okrem toho umožňujú aj monitorovanie zdravotných údajov v reálnom čase, ako sú srdcová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi.

Viac empatie a presnosti v odpovediach od AI?

S touto novou technológiou vzniká otázka, ako sa tým ovplyvní tradičná lekárska prax a vzťahy medzi lekármi a pacientmi. Jedným z najzaujímavejších aspektov je potenciál, že AI môže poskytnúť nielen presnejšie, ale aj empatickejšie odpovede ako ľudskí lekári, píše portál health.harvard.edu.

Táto myšlienka vyvoláva isté pochybnosti a obavy. Je možné, aby stroj prekonal ľudskú empatiu? V štúdii sa zisťovalo, či je umelá inteligencia v podobe chatbot ChatGPT schopná poskytnúť lepšie odpovede na lekárske otázky a vykazovať viac empatie než skutoční lekári. Výsledky naznačujú, že AI môže prevýšiť ľudských profesionálov v určitých aspektoch.

Podľa zistení štúdie, ktorú publikovala skupina vedcov, je ChatGPT schopný poskytovať kvalitnejšie odpovede a vykazuje väčšiu empatiu v porovnaní so skutočnými lekármi. Tieto výsledky môžu viesť k otázkam týkajúcim sa úlohy umelej inteligencie v zdravotníctve a roly, ktorú by mohla AI zohrávať v budúcnosti.

S ohľadom na rastúcu popularitu AI v oblasti zdravotníctva je dôležité preskúmať a zvážiť, ako sa takáto technológia môže integrovať do starostlivosti o pacientov. Vzhľadom na údaje zo štúdie by mohli AI chatboty ako ChatGPT ponúkať efektívnejšie a empatickejšie služby ako niektorí lekári.

Avšak, je tiež dôležité brať do úvahy obmedzenia tejto štúdie a zvážiť potenciálne etické a právne dôsledky používania AI v lekárskej praxi. Napriek tomu ponúkajú tieto výsledky zaujímavý pohľad na možnosti spojené s rastúcim vplyvom umelej inteligencie v zdravotníctve.

Ako dopadli výsledky štúdie?

V úsilí zistiť, či umelá inteligencia môže konkurovať ľudským lekárom vo vyhodnocovaní otázok pacientov, výskumníci zhromaždili 195 otázok a odpovedí od anonymných používateľov sociálnych médií. Tieto otázky boli položené dobrovoľne odpovedajúcim lekárom a následne boli odoslané do ChatGPT, kde boli zhromaždené odpovede robota.

Štúdia pokračovala hodnotením týchto odpovedí porotou troch lekárov alebo sestier z hľadiska kvality a empatie. Komisia hodnotila obe skupiny odpovedí na päťbodovej stupnici s otázkou: „Ktorá odpoveď bola lepšia?“ Možnosti hodnotenia kvality zahŕňali: veľmi slabé, slabé, prijateľné, dobré alebo veľmi dobré. Možnosti hodnotenia empatie boli: neempatický, mierne empatický, stredne empatický, empatický a veľmi empatický.

Výsledky štúdie prekvapili. Takmer 80 % odpovedí bolo hodnotených ako lepšie od ChatGPT v porovnaní s lekármi. ChatGPT získal hodnotenia „dobré“ alebo „veľmi dobré“ pre 78 % odpovedí, zatiaľ čo lekári dosiahli takéto hodnotenia len pri 22 % odpovedí.

V oblasti empatie ChatGPT dosiahol hodnotenie „empatický“ alebo „veľmi empatický“ pre 45 % odpovedí, naopak u lekárov to bolo len pre 4,6 % odpovedí.

Zaujímavým zistením bolo aj to, že dĺžka odpovedí lekárov bola priemerne 52 slov, zatiaľ čo odpovede od ChatGPT obsahovali priemerne až 211 slov.

Tieto výsledky podčiarkujú potenciál AI v medicíne a poukazujú na možnosť, že AI môže nielen poskytovať presnejšie odpovede, ale aj vykazovať vyššiu úroveň empatie v porovnaní s ľudskými lekármi. Tento vývoj otvára dvere k diskusiám o vplyve AI na budúcnosť lekárskej starostlivosti a potrebu zvažovať etické a praktické dôsledky tejto technológie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť