inteligencia psov
Zdroj: Chiemsee2016 a BARBARA808 z Pixabay, úprava Vedelisteze.sk
Veda a technika, Zvieratá

Vedia zvieratá počítať? Toto zistenie vedcov vás prekvapí!

Schopnosť počítať a vykonávať jednoduché numerické výpočty sa neobmedzuje len na ľudí, ale je rozšírená v celej živočíšnej ríši s rôznymi úrovňami schopností, ktoré odrážajú evolučné faktory takmer rovnako ako mozgová kapacita. Nedávne výskumy začali objasňovať nielen samotné schopnosti, ale aj nervové mechanizmy a výhody. Zdá sa, že schopnosť odhadovať a porovnávať množstvo predmetov alebo udalostí, je prirodzená pre mnoho zvierat a vyvíjala sa nezávisle naprieč rôznymi skupinami. Téme sa venuje portál ncbi.nlm.nih.gov.

Výskumy o tom, ako žaby a včely počítajú, ktorú rozpracoval Brian Butterworth, kognitívny neurovedec z University College London, vo svojej knihe s názvom Can Fish Count?, vydané v marci 2022. Tento vedec predstavil myšlienku, že základné počítacie schopnosti sú prítomné u väčšiny zvierat, ak nie u všetkých a že sa vyvíjajú prostredníctvom skúseností zvieraťa. Takéto skúsenosti môžu byť rozmanité a zahŕňať rôzne zmyslové vstupy, ktoré spolu s pamäťou ovplyvňujú rozhodnutia zvierat, ako je útek, útok alebo skrývanie sa. Väčšina vstupov do procesu počítania je vizuálna, ale zahŕňa aj akustické či dokonca hmatové vstupy.

Aj tie najmenšie tvory sú schopné jednoduchých počtov

Akustické informácie sú dôležité pre mnohé žaby a ropuchy, najmä počas reprodukčného obdobia. Samce týchto žiab produkujú rôzne zvuky, ktoré sa môžu stávať komplexnejšími počas interakcií s inými samcami alebo samičkami. V takýchto situáciách sa ukázalo, že samce reagujú na počet a frekvenciu týchto zvukov, čo naznačuje určité číselné schopnosti, aj keď len v obmedzenej miere. V mozgu sa identifikovali nervové mechanizmy, ktoré súvisia s týmito počítacími schopnosťami. Autor zaznamenal aktivity nervových buniek, ktoré ukázali, že porovnávanie zvukov je spojené s komplexným pôsobením vzrušenia a inhibície. Jednotlivé zvukové signály spôsobujú predovšetkým inhibíciu, ale pri správnych intervaloch dochádza k depolarizácii buniek, čo vedie k postupnému počítaniu a reakcii na zvuky. Tento proces združuje vrodené schopnosti s tréningom, čo umožňuje zvieratám efektívne reagovať na zvuky vo svojom prostredí.

Zdá sa, že včely nie sú len usilovné, ale aj inteligentné

Podobné kombinácie prirodzených schopností a ich zdokonaľovania boli skúmané aj u ďalších zvierat, najmä u včiel. Včely, napríklad, počítajú orientačné body pri svojich letových trasách medzi úľmi a kvetmi, kde zbierajú nektár. Výskum z roku 1995 ukázal, že včely si pamätajú a počítajú tieto body, čo im pomáha navigovať, aj keď sú vzdialené od seba rôzne veľké vzdialenosti.

Ďalší výskum ukázal, že včely majú jednoduchý spôsob počítania, ktorý sa prispôsobil ich obmedzenej mozgovej kapacite. Ich mozog má menej ako 1 milión neurónov, čo im bráni v komplexnej vizuálnej analýze. Preto sa sústredia na počítanie malých skupín objektov postupne, čo je pre nich efektívnejšie. Ďalšia nedávna štúdia zistila, že včely pri numerickom hodnotení nezakladajú len na jednom senzorickom vstupu, ale postupne vyhodnocujú malé skupiny objektov.

Aj napriek svojim obmedzeniam včely ukázali pokročilé schopnosti. Napríklad, sú schopné riešiť známy problém, ktorý zahŕňa nájdenie najkratšej možnej cesty. Výskum ukázal, že včely rozumejú nule ako súčasť numerického kontinua a sú schopné porovnávať rôzne veľkosti. Podobné schopnosti boli pozorované aj u iných zvierat.

Tento výskum naznačuje, že zvieratá majú schopnosť chápať a pracovať s číslami a pojmami ako nula, čo svedčí o ich kognitívnych schopnostiach.

Zdroj: Hunter P. Animals do count: Research sheds light on the evolution of numerosity across the animal kingdom: Research sheds light on the evolution of numerosity across the animal kingdom. EMBO Rep. 2022 Jul 5;23(7):e55511. doi: 10.15252/embr.202255511. Epub 2022 Jun 13. PMID: 35695157; PMCID: PMC9253733.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť