modre oci
Vesmír, Zaujímavosti

Kde je stred vesmíru?

Nedávno sme si ukázali, že aj v hlbokom vesmíre je gravitácia, hoci to na prvý pohľad tak nevyzerá. Teraz sa pozrieme na ďalšiu tému a to je, kde sa nachádza stred vesmíru.

Dlho ľudia verili, že stredom vesmíru je Zem. Veď si to len predstavte, pozeráte sa na nočnú oblohu a všetky hviezdy na nočnej oblohe vyzerajú, že sú približne rovnako vzdialené. Trvalo stáročia, kým astronómovia presvedčili ľudí, že nie sme v strede vesmíru, no kde ho potom nájdeme?

Jedným z pôvodcov myšlienky, že sme stredom všetkého, bol aj Aristoteles, jeden z najväčších mysliteľov, aký na Zemi žili. No mýlil sa. Až v 15. storočí sa podarilo túto myšlienky spochybniť. V roku 1543 Mikuláš Koperník znovu predstavil hypotézu, ktorú prvýkrát vyslovil starogrécky Aristarchus zo Samosu asi o osemnásť storočí skôr. Jeho model odvážne umiestnil Slnko do stredu vesmíru, čím uviedol Zem do pohybu. Ale až Galileo v 16. storočí presvedčil ľudí, že stredom našej sústavy je Slnko a nie naša planéta.

Mliecna draha

Zdroj: Pablo Carlos Budassi (CC BY-SA 4.0), Mliečná dráha

Prejdime ale teraz k téme, kde je stred vesmíru. Je stredom všetkého Slnečná sústava?

Kde sa nachádza stred vesmíru?

Nebudeme vás dlho napínať, stred vesmíru neexistuje! Podľa teórií kozmológie vesmír vnikol približne 14 000 miliónov rokov dozadu a odvtedy sa neustále rozpína. No aj napriek tomu by sme stred vesmíru nenašli, neexistuje totiž žiadne centrum expanzie, vysvetľuje kalifornská univerzita math.ucr.edu.

Mnohí si z nás  Veľký tresk predstavujú, že počiatok všetkého, bol „obyčajný výbuch“, no táto predstava nie je správna. Vesmír sa nerozpína zo stredu, ale rozpína sa celý vesmír a robí to rovnako na všetkých miestach.

V roku 1929 Edwin Hubble oznámil, že zmeral rýchlosť galaxií v rôznych vzdialenostiach od nás a zistil, že čím ďalej sú, tým rýchlejšie sa vzďaľujú. To by mohlo naznačovať, že sme v strede rozpínajúceho sa vesmíru, ale v skutočnosti, ak sa vesmír rozpína rovnomerne podľa Hubbleovho zákona, bude sa zdať, že sa tak deje z akéhokoľvek uhla pohľadu.

Možno vás napadlo, že ak sa vesmír rozpína, tak prečo sa nevzďaľuje Slnko od Zeme. Dôvodom je gravitácia, ktorá v tomto prípade prevláda nad expanziou. Hviezdy v našej galaxii Mliečna dráha a v blízkych galaxiách sa napriek expanzii vesmíru nevzďaľujú od Zeme. Inými slovami, gravitácia nás „drží po kope“. Hoci objekty v širšom okolí sa vzďaľujú.

Vráťme sa ale späť k „stredu vesmíru“. Zamyslíme sa. Po prvé, ak sa objekt otáča, môžete definovať stred otáčania. Stred otáčania je jedno miesto na rotujúcom objekte, ktoré je nehybné. Pre Zem je stredom rotácie os spájajúca severný a južný pól. Stred otáčania kolesa na náprave je stredom nápravy. Pozorovania vesmíru ale nenašli vôbec žiadnu rotáciu vesmíru ako celku.

Ďalej môžete definovať ťažisko. Ide o bod, ktorý má v priemere rovnakú hmotnosť vo všetkých smeroch. Situácia sa ale komplikuje pre nekonečný objekt. Ak je objekt nekonečný a jednotný, jednoducho nemôžete definovať ťažisko, pretože všetky body sú identické.

„Pozorovania v súčasnosti naznačujú, že vesmír má nekonečnú veľkosť.“

Treba ale objektívne povedať, že nemáme žiadny spôsob, ako zistiť, aký je tvar vesmíru za pozorovateľným horizontom, a žiadny spôsob, ako zistiť, či má kozmologický princíp nejakú platnosť na najväčších možných vzdialenostiach.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť