modre oci
slovakia.travel/en/velka-domasa
Nezaradené

Keď boli slovenské obydlia potopené, alebo málo poznané informácie zo zatápania Slovenska pri stavbe priehrad #2 časť

V prvej časti tohto článku, ktorú nájdete tu, sme vám priniesli osudy ľudí a obcí, ktorých zasiahla výstavba Liptovskej Mary a Oravskej priehrady. V druhej časti môžte spolu s nami nahliadnuť pod hladinu niekoľkých ďalších vodných nádrží.

Veľká Domaša – Ondava

Jedna z najväčších priehrad na východnom Slovensku má rozlohu 14 km2. Výstavba vodného diela prebiehala v rokoch 1962 – 1967. Pri výstavbe nádrže bolo úplne zaplavených 6 obcí a 2 čiastočne. Vysťahovať sa muselo viac ako 700 domácností. Pri poklese hladiny je možné vidieť zvyšky základov, múrov či pivníc.

mapa – pred vybudovaním priehrady

img: via www.velkadomasa.szm.com/

Z bývalej obce Valkov je momentálne rekreačná oblasť patriaca k obci Bžany. Z pôvodného Valkova sa zachoval len jeden dom a gréckokatolícký barokový kostol z roku 1817. Zvyšky obce Dobrá nad Ondavou boli pričlenené ku Kvakovciam. Funguje taktiež hlavne ako rekreačná oblasť.

zánik obce Valkov

img: via http://tatra-domasa.sk/

Z pôvodnej obce Kelča sa zachovali rímskokatolícky kostol obohnaný ochrannou kamennou hrádzou, bývalá hájovňa a cintorín. Existujúca obec Nová Kelča stojí pár desiatok metrov od pôvodnej a bola dobudovaná v roku 1966. Z obce Trepec sa zachoval rímskokatolícky kostol, o ktorý sa starajú pôvodní obyvatelia.

 

Nosice – Váh

Táto vodná nádrž má výmeru necelých 6 km2 a stavali ju v rokoch 1949 – 1957. Kvôli tomuto vodnému dielu zvanému aj „Priehrada Mládeže“ bola zatopená jedna obec a malá časť ďalších dvoch.

Z obce Okrut presťahovali väčšinu ľudí do neďalekej Udiče. Keď sa priehrada začala napúšťať, niektorí obyvatelia v tom čase ešte vykopávali poslednú úrodu. Nezatopené zvyšky dediny momentálne ležia pri pravom brehu Váhu.

Zaplavených bolo aj niekoľko domov obce Milochov. Jej obyvatelia sa presúvali do nových domčekov vystavaných na brehu priehrady. Dnes je Milochov súčasť Považskej Bystrice. Presídlenie sa týkalo aj niekoľkých obyvateľov obce Nosice, ktorý našli svoj nový domov v Púchove.

 

meander na Váhu, v súčasnosti ho už nenájdete

Foto: via velkadomasa.szm.com

Na rozdiel od predošlých prípadov, jednanie s ľuďmi z dediny Okrut o vyrovnaní sa zo strany štátu bolo veľkorysé. Náhradné rodinné domy boli nové, moderne zariadené a nedali sa porovnať so starými chatrčami, v ktorých pôvodne ľudia bývali.

 

Ružín – Hornád

Vodná nádrž s plochou necelé 4 km2 bola vybudovaná v rokoch 1963 – 1973. Jej vybudovaním bolo zatopených alebo čiastočne zatopených 5 obcí.

Okolie už neexistujúcej obce Ružín slúži na rekreačné účely. Nachádza sa tu chatová osada spadajúca pod obec Malá Lodina. Po obci Košické Hámre dostala taktiež pomenovanie rekreačná oblasť.

Pôvodná obec Margecany ležiaca pri korytách riek Hornád a Hnilec zanikla v roku 1970. Z pôvodných Margecian sa do dnešných čias zachoval len rímskokatolícky Kostol sv. Margity a Vápenka Margecany. Nové Margecany boli vybudované na severnom brehu vodnej nádrže Ružín v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

výstavba priehrady Ružín

img: via http://www.vtedy.sk/

 

Starina – Cirocha

Vodárenská nádrž Starina o veľkosti 3 km2 je najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku. Zároveň je aj najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Preto sa v nej nekúpu ľudia a žiadne rekreačné oblasti tam nenájdete. Budovala sa v rokoch 1983 – 1988 a z mapy zmizlo sedem obcí. Zatopená bola síce iba jedna (Starina), ale ostatné boli vysídlené a zrovnané so zemou kvôli ochrannému pásmu zdroja pitnej vody.

Približne tri a pol tisíca obyvateľov hľadalo svoj nový domov. Z obcí ostalo už iba pár pamiatok – pravoslávny murovaný kostolík, ruiny ďalších kostolov a cintoríny padlých vojakov 1. sv. vojny.

Aj tu niektorí obyvatelia odmietli odísť zo svojich príbytkov. Orgány to riešili zrušením autobusových spojov a vypnutím elektriny. Ale ani to niektorých neodradilo, zaznamenaný je prípad, kedy si jedna rodina vyrábala elektrickú energiu vlastným dynamom.

Všetky rodiny napokon dostali náhradné byty alebo pozemky na stavbu rodinných domov. Ani to však neprebiehalo hladko. Veľa ľudí nesúhlasilo s výškou znaleckého posudku, a tak došlo k viac ako 100 prípadom vyvlastnenia.

 

Nová Bystrica – Bystrica

Vodárenská nádrž Nová Bystrica bola postavená v rokoch 1983 – 1989 a boli kvôli nej zatopené dve obceRiečnicaHarvelka. Z prvej menovanej sa zachoval kostolík.

 

Hričov – Váh

Výstavba vodnej nádrže Hričov prebehla v rokoch 1958 – 1962. Priehrada rozprestierajúca sa na ploche cca 2,5 km2 zatopila časť obce Strážov, dnes už mestskú časť Žiliny.

 

Žilina – Váh

Vodné dielo Žilina je najmladšie z tohto zoznamu. Bolo budované v rokoch1994 – 1998 a pri výstavbe boli zaplavené časti bývalých obcí, v dobe výstavby už mestských častí Žiliny. Obyvatelia boli najčastejšie presídlení do novopostavenej Novej Mojšovej Lúčky. Zaplavené boli aj tri domy v obci Mojš.

 

Približne polstoročie budovania vodných nádrží na Slovensku sa menej či viac dotklo cca 50 obcí, z nich nemálo dnes už na mapách nenájdete. Spoločným menovateľom všetkých je asi len jedno – ich obyvateľov sa nikto na nič nepýtal.

keď v priehradách klesne hladina, odokryje zatopené základy domov…

img: via www.cas.sk

.src

.src

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť