modre oci
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Koľko času strávi človek denne skrášľovaním sa? Spadáte do priemeru alebo nebodaj ho prekračujete?!

Určite to poznáte, idete ráno do roboty alebo večer von, a vy sa fintíte, aby ste vyzerali čo najlepšie. Zaujímalo vás ale niekedy, koľko času touto aktivitou strávite počas života? Na túto otázku hľadali odpoveď výskumníci z National Research University.

Muži a ženy sú na tom rovnako

Vedci hovoria, že starostlivosť o svoj zovňajšok nezávisí od pohlavia alebo od veku. No v prípade mladších chceme vyzerať hlavne krajšie, zatiaľ čo starší chcú vyzerať mladšie. No jedným zo zistení výskumníkov je, že najsilnejším prediktorom správania zvyšujúceho atraktivitu je používanie sociálnych médií.

Ľudia si počas svojej existencie vždy cenili krásu. V priebehu našej histórie sme vynaložili mnoho úsilia, aby sme vylepšili náš fyzický vzhľad.

„Je známe, že raní homo sapiens používali pigment na zdobenie svojich tiel a staroveké civilizácie široko používali kozmetiku, zdobené oblečenie a šperky. Podľa niektorých vedcov naša tendencia zlepšovať vzhľad mohla pochádzať zo správania primátov, ktoré sa starajú o seba rovnako.“

Prečo sa ľudia chcú páčiť?

Jednou z otázkou, na ktorú výskumníci hľadali odpoveď je, čo nás vedie k tomu, aby sme sa skrášľovali. Z evolučného hľadiska to môže byť súčasť správania pri párení, pretože dobrý vzhľad naznačuje dobré zdravie a dobrú genetiku, čo maximalizuje šance na zdravé potomstvo. Z tohto hľadiska sa predpokladá, že ženy majú väčší záujem o zvýšenie svojej fyzickej príťažlivosti ako muži.

No to nie je jediná teória, ktorá vysvetľuje dôvody, prečo sa skrášľujeme. Ďalšia hovorí, že v niektorých krajinách ľudia trpia rôznymi chorobami a infekciami ako je napríklad malária alebo lepra, a chcú tieto nedostatky jednoducho zakryť.

Existuje ale kvantum ďalších premenných, ktoré vplývajú na to, koľko času investujeme do svojho výzoru.

„Na to, koľko času ľudia investujú do svojho vzhľadu, môžu mať vplyv aj sociokultúrne charakteristiky, ako je rodová nerovnosť alebo individualistické vs. kolektivistické postoje a vplyv masmédií alebo používania sociálnych médií.“

Takýto je výsledok

Výskumníci testovali celý rad týchto teórií, aby určili, ktoré premenné majú najväčší vplyv na skrášľovanie sa. Autori skúmali viac ako 93 000 ľudí v 93 krajinách o množstve času, aby našli odpoveď.

„Podarilo sa nám zhromaždiť údaje o takmer 100 000 ľuďoch vo veľmi veľkej vzorke, pokiaľ ide o vek, vzdelanie a úroveň príjmu,..“, hovorí Dmitrii Dubrov.

Podľa evolučnej hypotézy chcú ľudia vyzerať dobre, aby zvýšili svoje šance na nájdenie vhodného partnera. Prieskum zistil, že muži aj ženy trávia v priemere asi štyri hodiny denne správaním navrhnutým na zvýšenie ich fyzickej príťažlivosti. Okrem nanášania make-upu, úpravy vlasov a výberu oblečenia medzi takéto správanie patrí starostlivosť o telesnú hygienu, cvičenie alebo dodržiavanie špecifickej diéty s cieľom zlepšiť svoj vzhľad. Zistilo sa tiež, že starší ľudia trávia asi toľko času ako mladší zvyšovaním svojej príťažlivosti.

Vedci ďalej hovoria, že hypotéza prevalencie patogénov sa potvrdila len čiastočne.

Ako sa očakávalo, ženy z krajín s výraznou rodovou nerovnosťou majú tendenciu investovať viac času a úsilia do vylepšenia krásy ako ženy v krajinách, ktoré majú pokročilú rodovú rovnosť. To isté platí o krajinách a kultúrach s tradičnými postojmi k rodovým rolám. Rovnako treba povedať, že individualistické kultúry, ktoré oceňujú viac úspechy jednotlivcov pred tými kolektívnymi, tiež zdôrazňujú dôležitosť zvyšovania fyzickej príťažlivosti človeka.

„Používanie sociálnych médií sa javí ako najsilnejší prediktor správania zvyšujúceho atraktívnosť. Zistilo sa, že aktívni používatelia sociálnych médií – najmä tí, ktorí sa usilujú o nerealistické štandardy krásy a znepokojujú ich, keď ich obrázky dostanú menej označení páči sa mi – investujú viac času do zlepšenia svojho vzhľadu ako tí, ktorí trávia menej času na sociálnych sieťach alebo vôbec.“

Koľko čas vy strávite denne tým, aby ste sa páčili druhým? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch alebo na sociálnych sieťach.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť