modre oci
Nezaradené

Likvidácia jadrovej elektrárne v Černobyle je v plnom prúde

V roku 2016 uplynie tridsať rokov od havárie štvrtého bloku Černobyľskej jadrovej elektrárne, jej začiatok nastal 26. apríla 1986. V súčasnej dobe sa začína cesta k likvidácii celej elektrárne a revitalizáciu postihnutých a dosiaľ zakázaných oblastí.

Hlavnou úlohou v súčasnosti je dokončenie nového sarkofágu, ktorý by umožnil dlhodobé hermetické a bezpečné uzatvorenie toho starého a jeho postupné rozobratie a likvidáciu. Financovanie tejto stavby je zabezpečené zo špeciálneho účtu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj.

Celkovo budú práce na zabezpečenie výstavby a samotné vybudovanie potrebovať 2,15 miliardy eur, samotný nový sarkofág vyžaduje 1,5 miliardy eur. Zákazku na jeho vybudovanie získalo v roku 2007 konzorcium Novarka vedené konštrukčnými firmami Bouygues a Vinci z Francúzska.
 
Odstraňovanie starého ventilačného komína

1_1

Sarkofág má tvar veľkého oblúka s výškou 110 m, dĺžkou 165 m a šírkou 257 m. Celá konštrukcia váži 30 000 ton. Prípravné práce začali už koncom roka 2010 a budovanie základov pre neho bolo začaté v roku 2011. Práce na samotnej konštrukcii štartovali vo februári 2012.

Pre zaistenie bezpečnosti technikov a stavbárov sa musela oblasť, kde sa na ňom pracuje, veľmi starostlivo dekontaminovať a vyčistiť. V pripravovanom mieste bola vybagrovaná zemina až do hĺbky niekoľkých metrov. Musela sa tiež odstrániť zemina a dekontaminovať miesta, kde povedú koľaje, po ktorých sa sarkofág presunie nad zničený blok. Našlo sa niekoľko pochovaných silne kontaminovaných buldozérov a žeriavov, ktoré sa využívali v priebehu prvej fázy likvidácie havárie. Pracovníci sa na mieste zdržujú len polovicu pracovných dní v mesiaci. Ak pracujú na základoch nového sarkofágu v blízkosti sarkofágu starého, pracujú dve až tri hodiny denne.
 
Práce na novom sarkofágu

3_1

Veľkou výzvou bolo odstránenie pôvodného ventilačného komína s výškou 75,5 m s priemerom 9 m. Pozostával zo siedmich častí o celkovej hmotnosti 330 ton a sa nachádzal vo výške 150 m nad zemou. Jeho odstránenie prebehlo v novembri a decembri 2013. Využil sa na to obrovský žeriav pre náklady až 1600 ton.

Sarkofág sa budoval postupne, najskôr jedna a potom druhá polovica. V auguste 2014 bol položený posledný betón pre základy nového sarkofágu. V júli 2015 sa dokončila druhá polovica sarkofágu a obe polovice sa spojili. Po úplnom dokončení sa po koľajniciach presunie nad starý sarkofág. Ten bude hermeticky uzavretý a veľmi efektívnym systémom ventilácie zabezpečí, že sa žiadne rádioaktívne látky nedostanú von. Vnútri sa nainštalujú žeriavy a vybudujú dielne a laboratóriá, ktoré starý sarkofág a potom aj zničený reaktor umožní rozobrať a zlikvidovať. Celý sarkofág by mal byť dokončený v novembri 2017. Samotné dobudovanie všetkých potrebných laboratórií a práce na likvidáciu zničeného reaktora potrvajú ešte veľmi dlho. Preto musí byť zaručená životnosť nového sarkofágu najmenej sto rokov. Po svojej dostavbe bude sarkofág architektonicky zaujímavým a elegantným dielom. Je možné, že sa postupne stane aj turistickou atrakciou.

Práce na novom sarkofágu

4

V prvej fáze sa rekonštruujú rozvody vody pre systém protipožiarnej ochrany. Druhá zahŕňa demontáž tlakových potrubí a kontrolných a ochranných rozvodov prvého až tretieho bloku. Následne budú reaktory prvého a druhého bloku uvedené do stavu pokoja, v ktorom zotrvajú dostatočnú dobu pre pokles aktivity. Ďalšie práce sú spojené s renováciou striech reaktorových hál prvého a druhého bloku, ktoré bude sprevádzať demontáž ich zavážacieho stroja. Nakoniec sa bude renovovať strecha a demontovať zavážací stroj tretieho bloku. Cieľom tejto etapy je zaistiť bezpečný priebeh úplnej likvidácie prvých troch blokov elektrárne.

V ďalších etapách by potom medzi rokmi 2028 a 2046 malo dôjsť k odstráneniu najkontaminovanejších zariadení. Samotné nádoby reaktora by mali byť demontované v rokoch 2046 až 2064. V areáli je tiež rozostavaný piaty a šiesty blok. Tie však neohrozujú bezpečnosť.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť