modre oci
Nezaradené

Štúdia spája alkohol so siedmimi typmi rakoviny

Alkohol je už dlho považovaný za karcinogénnu látku, ale je náročné presne definovať, ktoré druhy rakoviny spôsobuje.

Výskumníčka z Otago univerzity na Novom Zélande dôkladne preskúmala už existujúce štúdie týkajúce sa alkoholu a rakoviny, v nádeji zdôrazniť nepriaznivý vplyv alkoholu, vylúčením iných faktorov. V denníku Addcition uvádza svoj názor, že mnohé pramene výskumu ukázali, že sedem typov rakoviny môže byť priamo spojených hoci len s miernou konzumáciou alkoholu: rakovina pečene, úst a hrdla, hrtana, pažeráka, hrubého čreva a prsníka.

Aj keď alkohol nie je jedinou príčinou týchto druhov rakoviny jednoznačne je jednou z tých hlavných. Autorka upozorňuje, že rakovina spôsobená alkoholom na týchto častiach tela, tvorí až 5,8 percent celosvetových úmrtí na rakovinu. To znamená, že v roku 2012, okolo pol milióna ľudí zomrelo na rakovinu vyvolanú alkoholom.

Tento záver je založený na desať ročnom výskume vykonanom Fondom pre svetový výskum rakoviny, Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny, Svetovej zdravotníckej organizácie a ďalšími uznávanými zdravotnými skupinami. Aj keď to nie je definitívne, no sú tu aj súvislosti medzi konzumáciou alkoholu a rakovinou kože, prostaty a pankreasu.

img: www.dentalimplantcr.com

„Najvyššie riziká sú spojené s najväčšou spotrebou alkoholu, ale značnú záťaž zažívajú aj konzumenti s nízkou až strednou spotrebou, vzhľadom k rozširovaniu požívania alkoholu v populácii,“ poznamenáva autorka Jennie Connor, ako uvádza Guardian. Takže, namiesto zameriavania sa na aktívnych konzumentov, zdravotné kampane by mali zamerať svoje varovania na všetkých tých, ktorí konzumujú alkohol, dokonca len občas. Nakoniec, táto štúdia zdôrazňuje, že pokiaľ ide o alkohol, neexistuje žiadna „bezpečná hranica,“ a rôzne zdravotnícke organizácie na celom svete začínajú šíriť túto skutočnosť verejnosti častejšie.

Rakovina existuje vo viac ako 200 rôznych formách, a každá je spôsobená rôznymi faktormi. Posolstvom tejto konkrétnej štúdie, rovnako ako u ostatných, je skutočnosť, že mnohým z týchto druhov rakoviny je možné predísť, a to najmä pokiaľ ide o požívanie alkoholu a fajčenie. Jeden posudok naznačuje, že až 90 percentám úmrtí na rakovinu spôsobených fajčením sa dá dokonale predchádzať.

V skutočnosti tento posudok navrhol, že tí, ktorí často fajčili alebo pili, žili sedavý spôsob života, mali značnú nadváhu a vystavovali sa veľkým rizikám vypestovania si jedného z akéhokoľvek typu rakoviny, okrem kože, mozgu, lymfatických, hematologických typov rakoviny a nefatálnych ochorení prostaty. Nefajčením, takmer žiadnym požívaním alkoholu a udržiavaním sa v kondícii, počet nových onkologických diagnóz v samotných Spojených štátoch by mohol byť znížený až o 70 percent.

Ukázalo sa, že liečba rakoviny je z roka na rok úspešnejšia, ale ako tieto štúdie zdôrazňujú, prevencia by mala byť považovaná za prioritu.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť