preco sa hudba mladych zda starsim nepocuvatelna_titulka
Zdroj: labs.openai.com, Vedelisteze.sk
Ľudské telo, Veda a technika

Môže hudba dopomôcť k tomu, aby náš mozog v starobe fungoval lepšie? Vedci prichádzajú so záujmovými výsledkami

Svetová populácia starne bezprecedentným tempom. Starnutie môže viesť k rôznym formám kognitívneho úpadku a predstavuje vážne zaťaženie nielen pre rodiny, ale aj pre spoločnosť. Preto je dôležité vyvinúť účinné intervencie na podporu zdravého starnutia.

Jedným sľubným prístupom je hudobné vzdelávanie, ktoré je dostupné pre väčšinu populácie bez ohľadu na to, v ktorom regióne sveta žijeme. Okrem hudobne uspokojujúceho a estetického zážitku poskytuje aj potenciálne výhody pre mozog, najmä pre starších ľudí.

Hudba a hlavne hudobné vzdelávanie má blahodarný účinok na mozog

V štúdii uverejnenej v časopise Science Advances vedúci výskumného tímu, ktorým bol Dr. DU Yi z Inštitútu psychológie Čínskej akadémie vied, výskumníci zistili, že dlhodobé hudobné vzdelávanie môže zmierňovať a dokonca vyvažovať vekom podmienený úpadok percepcie audiovizuálnej reči v hluku u starších poslucháčov. Pre tých, ktorí nevedia, tak percepcia audiovizuálnej reči znamená schopnosť rozumieť reči na základe zvukových aj vizuálnych informácií. Ide o proces, ktorý sa deje v mozgu, kde sa spájajú informácie z uší a očí. V hluku alebo za zhoršených podmienok počutia, ako napríklad v hlučnej miestnosti alebo keď je rečník ďaleko, môže byť vizuálna informácia o pohybe úst užitočná pre správne pochopenie reči.

Vedci došli k týmto záverom na základe experimentov, ktorých sa zúčastnili starší hudobníci, starší nemuzikanti a mladí nemuzikanti.

Výskumníci zistili, že starší hudobníci dosiahli lepšie výsledky ako starší nemuzikanti a dokonca vyrovnali sa mladým nemuzikantom pri identifikácii audiovizuálnych slabík v hlučných podmienkach. Analýzou ich mozgových aktivít výskumníci odhalili dva mechanizmy, ktoré starší hudobníci používajú na vyrovnávanie sa so starnutím: funkčnú ochranu a funkčnú kompenzáciu.

Konkrétne, starší hudobníci zachovali neurálnu špecifickosť reprezentácií reči v senzorimotorických oblastiach na úrovni podobnej ako u mladých nemuzikantov, zatiaľ čo starší nemuzikanti preukázali degradované neurálne reprezentácie. V tej istej oblasti preukázali starší hudobníci vyššiu neurálnu zhodu (tj. vyššiu podobnosť vzoru) v porovnaní s mladými nemuzikantmi, ako starší nehudobníci a táto kapacita bola spojená s intenzitou tréningu starších hudobníkov. Inými slovami povedané, starší hudobníci mali funkciu mozgu podobnú mladším nemuzikantom.

Výskumníci navyše zistili, že starší hudobníci, v porovnaní so staršími nemuzikantmi, preukázali aj vyššiu aktiváciu predných a parietálnych oblastí, ktoré podporujú viacnásobné úlohy naprieč rôznymi oblasťami, a väčšiu inhibíciu v DMN (sieť mozgových oblastí), ktoré sú neúčinné pri riešení problémov. To pomáha zabrániť interferencii. Pre tých, ktorí nevedia, tak interferencia je jav, kedy sa dve alebo viac signálov navzájom ovplyvňujú a spôsobujú zmätok alebo nejasnosť v spracovaní informácií.

„Hranie hudby robí starších dospelých lepšími poslucháčmi tým, že zachováva mladistvé neurálne vzorce, ako aj získavanie ďalších kompenzačných oblastí mozgu. Naša štúdia poskytuje empirické dôkazy na podporu toho, že hranie hudby udržuje váš mozog bystrý, mladý a sústredený,“ povedal Dr. DU.

Uzatvárajú vedci výsledky ich výskumu.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť