titulka-pach
Ľudské telo, Veda a technika

Majú starí ľudia svoj špecifický pach? Pozrite sa na výsledky zaujímavého experimentu, prekvapia vás

Pravdepodobne aj vy ste niekedy cítili pach či už neznámej osoby, prípadne niekoho s kým bývate. Vo všeobecnosti panuje medzi ľuďmi názor, že starší ľudia majú viac nepríjemný pach ako mladší. No je tomu skutočne tak? A dokáže človek rozoznať na základe pachu, ako starý je človek, ktorého pach cítime? Tak na túto problematiku sa pozreli vedci a prišli so zaujímavými zisteniami. Na tému upozornil portál VIT.sk.

Majú starší ľudia špecifický pach? Krátka odpoveď je, že áno, ale…

Nové poznatky z Monell Center odhaľujú, že ľudia majú schopnosť identifikovať vek iných ľudí na základe rozdielov v telesnom zápachu. Výskum poukazuje predovšetkým na schopnosť rozpoznať vône starších jedincov, pričom na prekvapenie mnohých je takzvaný „zápach starých ľudí“ hodnotený ako menej intenzívny a menej nepríjemný než telesný zápach ľudí stredného a mladšieho veku. Čo je v rozpore s predsudkami mnohých ľudí, ktorí automaticky hodnotia pach starších ľudí ako viac intenzívny a nepríjemný.

„Podobne ako iné zvieratá, aj ľudia dokážu extrahovať signály z telesných vôní, ktoré nám umožňujú identifikovať biologický vek, vyhýbať sa chorým jedincom, vybrať si vhodného partnera a rozlišovať príbuzných od nepríbuzných,“ hovorí hlavný autor štúdie Johan Lundström, senzorický neurovedec zo Monell.

Podobne ako u neľudských živočíchov obsahujú ľudské telesné vône bohaté spektrum chemických zložiek, ktoré môžu prenášať rôzne typy sociálnych informácií. Percepčné charakteristiky týchto vôní sa podľa správ menia počas celého života, rovnako ako koncentrácie týchto základných chemikálií.

Vedci teoretizujú, že vône súvisiace s vekom môžu pomáhať zvieratám pri výbere vhodných partnerov. Starší samci by mohli byť žiaduci, pretože prispievajú génmi, ktoré umožňujú potomstvu dlhší život, zatiaľ čo staršie samice by mohli byť vyhýbané kvôli krehkejšiemu reprodukčnému systému.

U ľudí je unikátny „zápach starých ľudí“ rozpoznaný naprieč kultúrami. Tento jav je tak uznávaný v Japonsku, že existuje špeciálne slovo na opis tejto vône, kareishū.

Ako vedci zistili, že starší ľudia majú špecifický pach?

Keďže štúdie s neľudskými živočíchmi v Monell a ďalších inštitúciách preukázali schopnosť identifikovať vek prostredníctvom telesného zápachu, tím Lundströma skúmal, či sú schopní urobiť to isté aj ľudia.

V štúdii publikovanej v časopise PLoS ONE boli zozbierané telesné vône z troch vekových skupín, pričom každá skupina obsahovala 12-16 jedincov: Mladí (20-30 rokov), Stredný vek (45-55) a Starší (75-95). Každý darcovia spali počas piatich nocí v nevoňavých tričkách s podpazušnými vložkami, ktoré boli následne rozrezané na štvrtiny a umiestnené do sklenených pohárov.

Vône hodnotilo 41 mladých hodnotiteľov (vo veku 20-30 rokov), ktorým boli poskytnuté dva sklenené poháre s telesným zápachom v deviatich kombináciách a boli požiadaní, aby identifikovali, ktoré pochádzajú od starších darcov. Hodnotitelia tiež hodnotili intenzitu a príjemnosť každej vône. Nakoniec boli požiadaní odhadnúť vek darcu pre každý vzorku vône.

Hodnotitelia dokázali rozlišovať tri vekové kategórie darcov na základe vôňových signálov. Štatistické analýzy odhalili, že vône zo skupiny starších ľudí boli kľúčové pre schopnosť rozlišovať vek. Zaujímavé je, že hodnotitelia hodnotili telesné vône zo skupiny starších ľudí ako menej intenzívne a menej nepríjemné než vône z ostatných dvoch vekových skupín.

„Starší ľudia majú rozpoznateľný podpazušný zápach, ktorý mladší ľudia považujú za pomerne neutrálny a nie veľmi nepríjemný,“ povedal Lundström. „To bolo prekvapujúce vzhľadom na populárnu predstavu o zápachu starých ľudí ako nepríjemnom. Je však možné, že iné zdroje telesných vôní, ako je pokožka alebo dych, môžu mať odlišné vlastnosti.“

Budúce štúdie sa pokúsia identifikovať podkladové biomarkery, ktoré hodnotitelia používajú na identifikáciu vekovo súvisiacich vôní, a zároveň určia, ako mozog dokáže identifikovať a vyhodnocovať tieto informácie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť