modre oci
Ľudské telo, Veda a technika

Je možné, aby sme pomocou umelej inteligencie vedeli vopred predpovedať srdcový infarkt?

Nové pokroky v oblasti umelej inteligencie umožňujú výskumníkom využiť viac údajov z röntgenových snímok na predpovedanie budúcich rizík spojených s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Jeden röntgen hrudníka stačí modelu umelej inteligencie, aby predpovedal vaše riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody v priebehu najbližších 10 rokov.

Tieto predpovede sú založené na hľadaní vzorov na röntgenových snímkach spojených s aterosklerózou, ktorá je hlavnou príčinou kardiovaskulárnych ochorení srdca. Tieto informácie môžu byť použité na odhadnutie 10-ročného rizika závažných srdcových ochorení, ktoré sú potrebné na prijatie preventívnych opatrení, ako je napríklad použitie liečby statínmi, uvádza euronews.com.

Skóre pre odhad rizika závažných srdcových ochorení sa vypočítava pomocou rôznych premenných, ako je vek, pohlavie, rasa, krvný tlak, liečba hypertenzie, fajčenie, cukrovka 2. typu a krvné testy. Pacienti, ktorých riziko vzniku závažných srdcových ochorení je 7,5 % alebo vyššie v priebehu najbližších 10 rokov, sa odporúča liečba statínmi.

 „Keďže röntgenové snímky hrudníka sú bežne dostupné, náš prístup môže pomôcť identifikovať jedincov s vysokým rizikom. Tento typ skríningu by sa mohol použiť na identifikáciu jedincov, ktorí by mali prospech z liečby statínmi, ale v súčasnosti nie sú liečení,” povedal hlavný autor štúdie doktor Jakob Weiss, ktorý pôsobí ako rádiológ v Massachusetts General Hospital.

Predpovede infarktu umelej inteligencie vyzerajú sľubne

Tím výskumníkov  mal k dispozícii 147 497 röntgenových snímok hrudníka od 40 643 účastníkov, ktorí sa zúčastnili skríningového testovania rakoviny prostaty, pľúc, kolorektálneho karcinómu a vaječníkov, čo patrí ku kontrolovanej štúdii navrhnutej a sponzorovanej Národným onkologickým inštitútom v USA.

Odborníci testovali rizikový model umelej inteligencie nazývaný CXR-CVD spolu so snímkami od 11 430 ambulantných pacientov, ktorí mali röntgenové vyšetrenie hrudníka a boli potenciálne vhodní na liečbu statínmi. Z týchto 11 430 pacientov sa podarilo identifikovať 1 096 z nich, čo predstavuje 9,6 %, ktorí utrpeli závažnú srdcovú príhodou v priebehu 10 rokov.

Výskumníci zistili, že medzi rizikom, ktoré predpovedal model umelej inteligencie CXR-CVD a skutočne pozorovanými veľkými srdcovými príhodami, existuje silná súvislosť.

„Krása tohto prístupu je, že potrebujete iba röntgen, ktorý sa získava miliónkrát denne po celom svete,“ povedal Weiss.

„Na základe jediného existujúceho röntgenového snímku hrudníka náš model hlbokého učenia predpovedá budúce závažné nepriaznivé kardiovaskulárne príhody s podobným výkonom a prírastkovou hodnotou ako zavedený klinický štandard,“ dodal.

Tiež skonštatoval, že röntgenové lúče sú už dlhé obdobie známe pre ich schopnosť zachytávať informácie prekračujúce obvyklé diagnostické výsledky. Avšak tieto údaje neboli využité kvôli absencii ďalších spoľahlivých metód.

„Ukázali sme, že röntgen hrudníka je viac ako röntgen hrudníka. S takýmto prístupom získavame kvantitatívne meranie, ktoré nám umožňuje poskytnúť diagnostické aj prognostické informácie, ktoré pomôžu lekárovi a pacientovi,“ dodal na záver.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť