zuvanie zuvacky
Ľudské telo, Veda a technika, Zaujímavosti

Môže žuvanie žuvačky zlepšiť koncentráciu či výkon? Pozrite sa, aké sú výhody a možné riziká žuvačiek!

Mnoho ľudí siaha po žuvačke z rôznych dôvodov. Či už ide o zvyk, snahu o zmiernenie stresu alebo o osvieženie dychu, žuvačka je bežnou súčasťou dámskych kabeliek či vreciek pánskych nohavíc. V Spojených štátoch dosahuje predaj žuvačiek viac ako 4 miliardy amerických dolárov. Niektoré výskumy dospeli k záveru, že žuvanie žuvačky zlepšuje pamäť, koncentráciu a znižuje stres a napätie, no iné výskumy nenašli žiadne takéto prínosy žuvania žuvačky. Kde je teda pravda?

Jedna skupina teórií tvrdí, že žuvanie žuvačky zvyšuje fyziologické napätie, ktoré potom vedie k zlepšeniu pozornosti, učenia, pamäti a výkonu. Žuvanie žuvačky môže znížiť hladinu hormónu kortizolu, čo vedie k zníženiu stresu a tým k zlepšeniu mentálnych funkcií. Zlepšený výkon spôsobený žuvaním žuvačky môže vyplývať zo zvýšeného prietoku krvi a dostupnosti glukózy v mozgu, informuje portál www.psychologytoday.com.

Štúdie o prínosoch žuvania žuvačky priniesli prekvapivé výsledky

Prvá štúdia bola realizovaná na vzorke štyridsiatich vysokoškolských študentov, z ktorých bolo 13 mužov. Títo študenti boli náhodne zaradení do skupín, ktoré nežuvali a žuvali žuvačky. Obe skupiny mali za úlohu preštudovať si lekciu fyziológie, konkrétne časť o srdcových funkciách.

Pred štúdiom podkladov dostala prvá skupina študentov kúsok mätovej žuvačky a boli požiadaní, aby žuvali žuvačku počas štúdia. Po štúdiu obe skupiny absolvovali rovnaké testy o fyziológii srdca.

Analýza údajov ukázala, že tieto dve skupiny boli porovnateľné, čo sa týka testovej časti, kde mali študenti vybrať jednu správnu odpoveď. Zdalo sa však, že tá skupina, ktorá žula žuvačku, bola o niečo pozornejšia ako skupina, ktorá nežuvala. Nepreukázalo sa však, že žuvanie žuvačky by zvýšilo bdelosť na štatisticky významnú úroveň.

No v kombinovaných testoch s výberom viacerých správnych odpovedí bol rozdiel medzi žuvaním a nežuvaním štatisticky významný. To naznačuje, že žuvanie žuvačky pomohlo zlepšiť proces učenia.

Pri druhej štúdii sa skúmal vplyv žuvania žuvačky pri učení sa na hodinu matematiky, ktoré obsahovalo mentálne násobenie. Štyridsať študentov, z ktorých bolo 10 mužov, bolo náhodne rozdelených do skupín, ktoré žuvali a nežuvali žuvačku. Obe skupiny absolvovali dva testy po desať otázok. Výsledky druhej štúdie preukázali porovnateľné výsledky, aké sa dosiahli v prvej štúdii. U tých študentov, ktorí žuvali žuvačku sa preukázala vyššia pozornosť a tí, čo žuvačku žuvali, urobili menej chýb a správne odpovedali na väčší počet testových otázok.

Zistenia naznačujú, že žuvanie žuvačky počas štúdia môže zlepšiť výkonnosť, no budúce štúdie by mali zohľadniť počet, typ žuvačky, vekové rozpätie účastníkov a typ učenia.

Pozor na možné riziká spojené so žuvaním žuvačky

Vo všeobecnosti sa žuvačka považuje za bezpečnú, no niektoré druhy obsahujú malé množstvo kontroverzných zložiek a navyše cukrom sladené žuvačky prispievajú k tvorbe zubného kazu. Ak by ste si však mysleli, že tento problém jednoducho vyriešite žuvačkami bez cukru, tak to tiež nie je bez následkov. Žuvačky bez cukru nie sú sladené cukrom, ale cukrovým alkohol a ich konzumácia má vo veľkých množstvách laxatívny účinok a môže spôsobiť tráviace ťažkosti.

Príliš časté žuvanie žuvačky môže spôsobiť problém s čeľusťou nazývaný aj temporomandibulárna porucha, ktorá spôsobuje bolesť pri žuvaní. Hoci sa jedná o zriedkavý výskyt tejto poruchy, niektoré štúdie zistili súvislosť medzi nadmerným žuvaním a týmto ochorením čeľustného kĺbu. Výskumy tiež naznačujú, že pravidelné žuvanie žuvačky môže vyvolať bolesti hlavy u ľudí náchylných na migrény a bolesti hlavy.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť