natlacac oshiya.jpg
Zaujímavosti

Možno šťastie, že na Slovensku metro nemáme. Viete si predstaviť, že by vám s nastupovaním do metra pomáhali profesionálni natláčači?

V Japonsku sa dlhé roky stretávali cestujúci s fenoménom nazývaným oshiya, čo voľne preložené znamená natláčači vlakov. Títo pracovníci mali nezvyčajnú úlohu a to tlačiť cestujúcich do preplnených vlakov, aby zabezpečili maximálne využitie dostupného miesta. Oshiya sa stali súčasťou japonskej kultúry, no v posledných desaťročiach došlo k výrazným zmenám v japonskom železničnom prepravnom systéme, čo viedlo k postupnému zmierneniu potreby po tlačiaroch vlakov, píše Wikipedia.org.

Pôvodná prax tlačenia cestujúcich do vlakov sa v japonskom systéme objavila už v minulom storočí. Oshiya, čo je odvodené od slovesa „osu“, čo znamená tlačiť, a prípony „-ya“, ktorá označuje líniu práce, mali zabezpečiť, aby sa všetci cestujúci zmestili do vlakov a nezachytili sa vo dverách. Prvotne túto úlohu plnili prevažne študenti na čiastočný úväzok, no neskôr prebrali túto povinnosť zamestnanci staníc a pracovníci na čiastočný úväzok, predovšetkým počas ranných špičiek.

V 70. rokoch oshiya tlačili cestujúcich do vlakov, ktoré boli v priemere naplnené až na 221 percent ich kapacity. V roku 1995 sa objavil výraz sushi pushers alebo shiri oshi, ktorým sa pripisovali oshiya s bielymi rukavicami. Ako vyzerá práca „natláčača“, si môžete pozrieť nižšie vo videu.

Avšak v posledných desaťročiach došlo k výrazným zmenám. S nárastom kapacity vlakových systémov a meniacou sa dynamikou dopytu cestujúcich sa potreba tlačiarov postupne znižovala. Keďže veľké mestá, ako Tokyo, zažívali pokles počtu obyvateľov a vznikali stimuly pre dochádzanie mimo špičiek, preťaženie vlakových trás sa stalo menej bežným. To viedlo k poklesu počtu oshiya a tým pádom aj k značnému obmedzeniu ich pôsobnosti.

V súčasnosti japonské železničné trate, najmä v oblasti Tokya, operujú na priemerne využitej kapacite okolo 163 percent. Úrovne preplnenia boli výrazne znížené vďaka zlepšeniu kapacity a efektívnemu riadeniu dopytu. Fenomén oshiya sa tak pomaly stáva spomienkou na minulosť, pripomínajúcou si obdobie, keď natláčači vlakov boli neoddeliteľnou súčasťou japonskej železničnej kultúry.

Aká je situácia s preplnenou dopravou v Európe či v Amerike?

V španielskom Madride sa vo februári 2017 zaviedol nový spôsob zvládnutia náporu cestujúcich. Zvýšený počet pasažierov v dôsledku dočasnej uzávierky vyťaženej linky 8, ktorá spája letisko Madrid–Barajas s centrom mesta, priniesol koncept takzvaných posuňovačov.  Títo profesionálni asistenti pomáhajú cestujúcim s nastupovaním do vlakov a zabezpečujú, že dvere sú správne zatvorené.

Aj v New Yorku, v sídle jedného z najrušnejších dopravných systémov na svete, si museli vymyslieť spôsoby, ako udržať plynulý pohyb cestujúcich. Metropolitan Transportation Authority najímala takzvaných platformových kontrolórov, ktorí sa zameriavajú na minimalizovanie zdržaní na nástupištiach. Aj keď ich úlohy nezahŕňajú priame fyzické natláčanie cestujúcich do dopravného prostriedku, ich úlohou je usmerňovať dav a zabezpečiť, že cestujúci pristupujú k vlakom plynule a bezpečne.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť