modre oci
Nezaradené

Novonájdené prvočíslo obsahuje cez 9,3 milióna číslic a o trochu posunulo vyriešenie Sierpinskeho problému

Tisícky spolupracovníkov z celého sveta sa zišlo, aby objavili toto siedme najväčšie prvočíslo, aké poznáme. Pýtate sa prečo? Pomohli tak v riešení desiatky rokov starého problému od poľského matematika Sierpinskeho.

Riešením tohto problému mohlo byť doteraz 6 nájdených čísel, toto prvočíslo však pomohlo zredukovať ich počet na 5.
Nepočuli ste o Sierpinskom? Tak vám predstavujeme, o čo vlastne ide:

Ide o problém z roku 1960, pochádzajúci od poliaka Wacława Sierpińskeho. Tento problém vás nabáda nájsť najmenšie číslo, ktoré spĺňa isté veľmi špecifické podmienky.
Sierpinského číslo má byť kladné, nepárne číslo, ktoré nahrádza hodnotu k vo vzorci k x 2 na (n) +1. Výsledok nesmie byť prvočíslo pre akékoľvek n. Momentálne, najmenšie Sierpinskeho číslo, aké poznáme, je 78 557. Objavil ho John Selfridge v roku 1962.

Ale ako vieme, že neexistujú aj menšie?

Za posledných 50 rokov sa objavilo 6 menších kandidátov, ale nikto zatiaľ nebol schopný skutočne dokázať, že by mohli riešiť poliakov problém. Sú to čísla: 10 223, 21 181, 22 699, 24 737, 55 459 a 67 607.

A tak sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, ktorí pospájali svoje počítače a nechali ich počítať. To, čo by jeden počítač nezvládol za stoky rokov, to v takomto spojení zvládli za 8 dní – našli prvočíslo, ktoré vyradilo jedno zo 6-tich kandidátov. Toto prvočíslo je 10,223 × 2 na (31172165) + 1. Ide o 7-me najväčšie prvočíslo, aké sa kedy našlo. Má presne 9 383 761 číslic! 

Avšak v porovnaní s najväčším známym prvočíslom je ešte pomerne malé. Toto číslo obsahuje cez 22 miliónov číslic, a patrí medzi Mersennove prvočísla. To znamená, že sa dá napísať ako mocnina dvojky – 1.  Takto vyzerá napísané na papieri:

titulna fotografia: flickr.com

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť