energeticky napoj
Ľudské telo, Veda a technika

Pijú vaše malé deti kofeínové nápoje? Mali by ste im to zaraziť, ukazuje štúdia

Nový výskum naznačuje, že časté pitie kofeínových nápojov u mladších detí môže signalizovať vyššie riziko budúcej konzumácie alkoholu. V štúdii, ktorá zahŕňala viac ako 2 000 detí vo veku od deviatich do desiatich rokov, bolo zistené, že tí, ktorí hlásili denne pitie kofeínových nápojov, tak o rok neskôr bola u nich dvakrát väčšia šanca, že ochutnali alkohol. Prácu vypracovali výskumníci zo Taylor & Francis.

Nechávate svoje malé deti piť nápoje s kofeínom? Robíte zle, ukazuje štúdia

Výsledky štúdie publikované v recenzovanom časopise Substance Use & Misuse tiež ukazujú, že denní konzumenti kofeínových nápojov boli impulzívnejší a mali horšiu pracovnú pamäť. Pri každom zistení boli zohľadnené aj iné faktory, ako sú rodinná anamnéza užívania drog a nízke vzdelanie rodičov.

Hoci silné súvislosti medzi konzumáciou kofeínových nápojov a budúcim užívaním návykových látok boli dobre zdokumentované v období dospievania a u dospelých, zistenia vedcov sú prvé, ktoré ukazujú podobné výsledky u mladých detí. V predchádzajúcich štúdiách u dospievajúcich sa ukázalo, že tí, ktorí pravidelne pijú energetické nápoje, je u nich až päťkrát pravdepodobnejšie, že do jedného až dvoch rokov použijú alkohol alebo marihuanu.

Nová štúdia využila údaje zo štúdie Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD), rozsiahlej longitudinálnej štúdie o vývoji mozgu a zdraví detí v Spojených štátoch.

Odborný tím sa snažil nielen zistiť, či existuje súvislosť medzi užívaním alkoholu a konzumáciou kofeínových nápojov u mladších detí, ale tiež chcel lepšie pochopiť vzťah medzi pitím tohto druhu nápoja a dobre známymi rizikovými faktormi porúch súvisiacich s užívaním látok, ako je znížená pracovná pamäť (napríklad držanie krátkej sekvencie čísel v našej hlave počas niekoľkých minút) a zvýšenej impulzívnosť.

Na testovanie týchto kognitívnych funkcií boli deťom dané rôzne úlohy na vykonanie, pričom bola zaznamenávaná ich mozgová aktivita. Napríklad v jednej úlohe museli účastníci určiť, či im prezentovaný objekt bol rovnaký ako ten, ktorý bol ukázaný v predchádzajúcich dvoch pokusoch.

Výsledky ukázali, že vysoká impulzívnosť a nízka pracovná pamäť boli významne spojené s denným pitím kofeínových nápojov.

Zaujímavé je, že deti, ktoré pravidelne pili kofeínové nápoje, tiež vykázali odlišnú mozgovú aktivitu v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí nápoj nepili. Napríklad pri vykonávaní úlohy kontroly impulzov ukázali denní konzumenti nižšiu aktivitu v mozgovej oblasti nazývanej predná cingulárna kôra, ktorá je dôležitá pre sebakontrolu.

Výsledky štúdie sú dôležité, pretože ukazujú, že konzumácia kofeínových nápojov v mladom veku môže byť spojená s kognitívnymi a neurobiologickými zmenami, ktoré môžu ovplyvniť chovanie týkajúce sa užívania návykových látok v neskoršom veku.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť