modre oci
Nezaradené

Stanovenie jednoduchého cieľu môže zvýšiť motiváciu až o 35%

Štúdia naznačuje, že muži a ženy reagujú odlišne na stanovené ciele.

Ciele často dopomáhajú k motivácii a v konečnom dôsledku pozdvihujú samotný proces a výkon pri splňovaní požiadaviek, ktoré sú určené konkrétnymi cieľmi. Nedávna štúdia odhaľuje, že muži reagujú na ciele lepšie ako ženy.

Hoci určovanie si cieľov pri ženách v niektorých prípadoch nefunguje až tak dobre, stále to je efektívne pre obe pohlavia. Mr Samuel Smithers, autor výskumu, povedal:
Hlavnou myšlienkou tohto výskumu bolo zistiť, ako motivovať ľudí. Keď máme nejaký cieľ, máme pocit, že musíme splniť účel, aby sme ho dosiahli. To nám prirodzene pomáha sústrediť sa. Zistenia dokazujú, že stanovenie si cieľa zahrňuje väčšie úsilie.“rewards img: Shutterstock

 

V rámci štúdie mali ľudia vyriešiť jednoduchú úlohu. Boli rozdelení na tri skupiny, pričom jedna skupina nemala stanovený žiaden cieľ, druhá mala v úlohe dosiahnuť 10 správnych odpovedí a tretia 15. Výsledky ukázali, že stanovenie cieľu má podobné účinky ako finančná odmena. Ľudia, ktorí mali stanovený nejaký cieľ, sa viac sústredili a zvýšila sa ich rýchlosť pri riešení úlohy.

Mr. Smithers povedal:
„V mojom výskume bolo zistené, že ženy si bez určeného cieľu vedú lepšie ako muži, ale muži prosperujú v ďalších dvoch skupinách, ktoré cieľ stanovený mali. Predpokladá sa, že muži sú, čo sa cieľov týka, vnímavejší.
Tiež som zistil, že v porovnaní so skupinou bez určeného cieľu narastá v skupinách so stanoveným cieľom počet správnych odpovedí o 20% a 35%. Je to neuveriteľný nárast výkonu bez nutnosti použitia ďalších peňažných stimulov.
Tento nárast bol spôsobený zvýšením rýchlosti a presnosti účastníkov v skupinách so stanoveným cieľom.“

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť