modre oci
Nezaradené

Sú tlačidlá vo výťahoch a na semaforoch iba placebom?

Je to reflex zrodený zo zvyku: vidíme tlačidlo, stlačíme ho a potom sa niečo stane. Svet je nimi preplnený v rôznych podobách ako sú vchodové zvončeky, predajné automaty, kalkulačky, telefóny.

Ale niektoré tlačidlá, na ktoré sa pravidelne spoliehame za istým účelom, slúžia iba ako placebo. Bez ohľadu na to, ako dlho alebo ako silno ich stláčate, väčšinou sa nič nezmení. Majú teda takéto tlačidlá nejakú funkciu?

Tlačidlo na zatvorenie výťahových dverí

Po stlačení tlačidla na zatvorenie dverí vo výťahu sa možno budete cítiť lepšie, ale vašu cestu to neurýchli.
Karen W. Penafiel, výkonná riaditeľka obchodnej skupiny, Národného výťahového priemyslu Inc., povedala, že táto funkcia zatvárania dverí sa v USA vytratila niekoľko rokov po schválení zákona o Američanoch so zdravotným postihnutím v roku 1990Táto legislatíva požaduje, aby dvere výťahu zostali otvorené dostatočne dlho pre každého, kto používa barle, palicu alebo invalidný vozík a potrebuje nastúpiť. Tlačidlá môžu ovládať hasiči a pracovníci údržby, ktorí majú patričné kľúče či kódy.

K dispozícii nie sú žiadne údaje o počte výťahov v prevádzke s fungujúcimi tlačidlami. Vzhľadom k tomu, že odhadovaná životnosť výťahu je 25 rokov, je pravdepodobné, že väčšina súčasných výťahov v prevádzke bolo modernizovaných alebo zrenovovaných, a tlačidlo na zatvorenie dverí je vecou minulosti, povedala Penafiel.

Avšak Nick Mellor, technický riaditeľ Združenia priemyslu výťahov a eskalátorov, hovorí, že situácia v Európe je rôzna v závislosti od využitia výťahu. Vo väčšine výťahov je už zabudované oneskorenie zatvárania dverí podľa ekvivalentného vyššie spomínaného zákona. Ľudia mohli postrehnúť v niektorých výťahoch väčšie oneskorenie mysliac si, že tieto tlačidlá nefungujú.

img: via telegraph.co.uk

Tlačidlá na semaforoch pre chodcov

The New York Times informoval v roku 2004, že mesto New York deaktivovalo väčšinu tlačidiel pre chodcov dávno spolu so vznikom semaforov riadených počítačom. Viac ako 2500 z 3250 tlačidiel na semafore, ktoré boli v tom čase zavedené slúžili ako mechanické placebo. V súčasnej dobe existuje 120 funkčných tlačidiel.

Avšak, tisícky križovatiek v Spojenom kráľovstve fungujú na princípe „detektorov vozidiel“, ktorý nastavuje dĺžku času medzi jednotlivými zastaveniami dopravy v závislosti od frekvencie využitia ciest v danej situácii. Tento systém má maximálnu dobu čakania na zelenú pre chodcov dve minúty. V prevádzke je od siedmej hodiny rannej do polnoci a doba čakania sa líši od dennej doby a lokality. Avšak mnoho ľudí má opačnú skúsenosť a cítia sa byť oklamaní placebo tlačidlami. Napríklad, v Manchestri40 % tlačidiel je len placebom.

Hlavné mesto Slovenska disponuje na svojich križovatkách s viac ako 520 tlačidlami na semaforoch pre chodcov. Maximálna doba čakania v Bratislave je nastavená na jednu minútu.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť