modre oci
Jednohubky

Takmer 42 miliard litrov vody zmizlo z jazera za 90 minút… Ako?

Z jazera na povrchu grónskeho ľadovca vytieklo za menej ako dve hodiny 40 miliard litrov vody.

Vedci skúmali, čo je príčinou tohto prekvapivého javu. Ich prvým predpokladom bolo, že ľadovec neudržal ťažkú masu vody, prelomil sa pod jej váhou a voda pretiekla cez vzniknuté pukliny. Táto teória však nevysvetlila, prečo toto jazero vytieklo tak rýchlo, keďže ostatné podobne veľké jazerá strácajú vodu oveľa pomalšie. Po rokoch skúmania tohto javu vedci z Oceánografického inštitútu vo Woods Hole a z Washingtonskej univerzity prišli na to, že tieto zlomy a pukliny sú zapríčinené pohybmi veľkých kusov ľadovcov.

„Zvyčajne tlaková sila vody pôsobí na ľadovec smer nadol ku dnu jazera a stláča ľadovce k sebe. Ak ale zatlačíte smerom nahor, vytvoríte kupolovitý zlom, ktorý oddelí plochy od seba. Sila sa zmení z tlakovej na ťažnú a to uľahčí tvorbu trhliny,“ vyjadrila sa študentka, autorka novej štúdie o ľadovcových jazerách, Laura Stevensová.

Celé tri roky vedci merali pohyby ľadovcových más pred, počas a po vytečení podobne objemných jazier. Pred vytečením jazera zaznamenávali posun ľadovcových plôch smerom nahor a horizontálne. Takýto pohyb spôsobil hlboké trhliny v ľade, cez ktoré voda jazera začala pomaly vytekať a zhromažďovať sa pod ľadovcom. Váha vody v jazere spolu s tlakom zhromaždenej vody pod ním vyústila v obrovský zlom, cez ktorý následne voda jazera neuveriteľne rýchlo vytiekla.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť