pitie alkoholu a pocit zahriatia
Ľudské telo, Zaujímavosti

Už malé množstvo alkoholu stačí na to, aby sa náš mozog zmenil. Čo sa s ním deje?!

Nie je žiadnym tajomstvom, že alkohol má vplyv na náš mozog a väčšina ľudí ho má rado preto, ako sa vďaka nemu cítia. Veda dokonca potvrdila, že alkohol uvoľňuje endorfíny, ktoré sa viažu na opiátové receptory v mozgu, čo vysvetľuje tento pozitívny pocit.

Britská štúdia prináša zlé správy aj pre tých, ktorí si užívajú alkoholické drinky občas a to s presvedčením, že to nie je až tak škodlivé pre ich zdravie. Výskum naznačuje, že aj mierne pitie alkoholu je spojené so škodlivými účinkami na oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za poznávanie a učenie.

Štúdia zverejnená výskumníkmi z Britského neurologického inštitútu priniesla nový pohľad na túto záležitosť. Ich výsledky naznačujú, že aj mierne pitie alkoholu môže mať negatívny dopad na mozgovú činnosť. Štúdia zistila, že aj príležitostní užívatelia alkoholu mali zníženú aktivitu v oblastiach mozgu zapojených do poznávania a učenia.

Výskumníci sledovali účinky alkoholu na mozgovú aktivitu u skupiny umiernene pijúcich jedincov. Definovali mierne pitie ako konzumáciu nie viac ako jedného nápoja denne pre ženy a dvoch pre mužov, pričom jeden nápoj bol ekvivalentný 0,44 dcl tvrdého alkoholu, 1,48 dcl vína alebo 3,55 dcl piva. Zistili, že už táto úroveň konzumácie mala negatívny vplyv na funkcie mozgu súvisiace s poznávaním a učením.

A ako je to s naším mozgom v prípade, že sa pije alkohol vo veľkom množstve?

Alkohol konzumovaný v nadmernom množstve môže mať negatívny vplyv na kognitívne schopnosti, zistili vedci z Oxfordskej univerzity. Tím vedcov z Oxfordskej univerzity prináša nové poznatky o vzťahu medzi pitím alkoholu a kognitívnymi schopnosťami. Ich výskum ukázal, že nadmerná konzumácia alkoholu súvisí so zmenšením oblasti mozgu spojenej s pamäťou a uvažovaním nazývanou hipokampus.

Tím vedcov analyzoval údaje od 424 mužov a 103 žien, ktorí boli na začiatku štúdie v roku 1985 zdraví a nezávislí od alkoholu. Počas nasledujúcich 30 rokov účastníci odpovedali na podrobné otázky o svojom alkoholovom príjme a absolvovali testy merajúce pamäť, uvažovanie a verbálne schopnosti. Na konci štúdie boli podrobení zobrazovaniu mozgu pomocou MRI.

Analýza dotazníkov, výsledkov kognitívnych testov a skenovania MRI ukázala, že množstvo konzumovaného alkoholu súvisí so zmenšením hipokampu. Účastníci, ktorí denne vypili ekvivalent štyroch alebo viacerých nápojov, mali takmer šesťkrát vyššie riziko zmrštenia hipokampu v porovnaní s tými, ktorí nepili alkohol vôbec. Dokonca aj umiernení pijani mali trojnásobne vyššie riziko.

U ťažkých pijanov bola zistená rýchlejšia degradácia schopnosti pomenovať čo najviac slov začínajúcich na konkrétne písmeno v priebehu minúty.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť