Nezaradené

Výskum v podobe mena pre dieťa

Rodičia vo Švédsku sa rozhodli neregistrovať oficiálne meno svojho dieťaťa ako protest proti švédskym zákonom o pomenovávaní detí. Meno dieťaťa bolo: Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116. Švédske zákony vyžadujú odmietnutie zápisu mena, ktoré môže byť považované za urážlivé alebo nevhodné. Súd rodičom udelil pokutu v hodnote 5 000 švédskych korún, pretože nesplnili povinnosť registrovať meno dieťaťa do jeho piatych narodenín.

Ako reakciu na súdne rozhodnutie sa rodičia rozhodli pre registráciu názvu so 43 znakmi vrátane 5 číslic a tvrdili, že sa jedná o „významný a expresionistický vývoj, ktorý považujeme za umelecký výtvor“. Súdny dvor však toto meno odmietol a trval na pokute. Rodičia sa pokúsili zmeniť meno na „A“, ale súd žiadosť zamietol znova. Na tretí pokus sa rodičia rozhodli syna pomenovať jednoducho ako „Albina“, s čím už na matrike súhlasili.

Text: Jozef Kotrý

Zdroj: Facebook.com | Úvodná fotografia: el-abda3-com.deviantart.com

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť