modre oci
Nezaradené

Zabudnite na to, čo ste si mysleli: Jupiter nemá orbitu okolo Slnka

Jupiter, v poradí piata planéta od Slnka, plynný obor, je obrovská.

S 2,5-násobkom hmotnosti všetkých ostatných planét v slnečnej sústave dohromady, je tak veľká, že ťažisko medzi Jupiterom a Slnkom v skutočnosti neleží vo vnútri Slnka – skôr v bode tesne nad povrchom Slnka.

Keď vo vesmíre malý objekt obieha veľký objekt, ten menší neobieha v dokonalom kruhu okolo toho väčšieho. Oba objekty obiehajú spojené ťažisko.
V situáciách, s ktorými sme oboznámení – ako keď Zem obieha okolo oveľa väčšieho Slnka – ťažisko leží tak blízko stredu väčšieho objektu, že vplyv tohto javu je nepatrný. Väčší objekt sa zdá byť nehybný, a menší okolo neho obkresľuje kružnicu.

Ale v skutočnosti je to oveľa zložitejšie. Napríklad: Keď medzinárodná vesmírna stanica (ISS) obieha okolo Zeme, tak Zem a vesmírna stanica obiehajú okolo ich spoločného ťažiska. Ale to ťažisko je tak absurdne blízko stredu Zeme, že pohyb planéty okolo tohto bodu si nie je možné všimnúť – a ISS opisuje takmer dokonalý kruh okolo celej planéty.

To isté platí, keď väčšina planét obieha okolo Slnka. Slnko je oveľa väčšie ako Zem, Venuša, Merkúr, alebo dokonca Saturn, takže ich ťažiská so Slnkom ležia všetky hlboko vo vnútri samotnej hviezdy.

S Jupiterom to tak nie je. Táto planéta je taká veľká, že jej barycentrum v skutočnosti leží 1,07 slnečných polomerov od stredu Slnka alebo 7% slnečného polomeru nad povrchom Slnka. Slnko aj Jupiter obiehajú okolo tohto bodu.
Tento gif od NASA ilustruje daný jav:

Takto sa v podstate Jupiter a Slnko spoločne pohybujú vo vesmíre. Hoci Jupiter je stále len zlomkom veľkosti slnka.

Ale ak sa vás nabudúce niekto spýta na zaujímavý fakt o vesmíre budete vedieť, že: Jupiter je taký veľký, že neobieha okolo Slnka.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť