Nezaradené

Znamená nadávanie, že máme väčšiu slovnú zásobu?

Používanie vulgarizmov je spájané s nevychovanosťou a neslušnosťou. No podľa novej štúdie to môže byť úplne inak.

Časté používanie „škaredých“ slov by mohlo byť v skutočnosti spojené s väčšou slovnou zásobou. Najnovšia štúdia skúmala 43 mladistvých a porovnávala ich slovnú zásobu v súvislosti s vulgarizmami.

Najprv účastníci štúdie robili ústny test, ktorí hodnotil schopnosť spontánne bez premýšľania tvoriť slová. Ľuďom dali jednu minútu na rozprávanie slov, ktoré začínajú jedným písmenom. Druhou úlohou bolo počas ďalšej minúty vymenovať čo najviac názvov zvierat a následne mali minútu na rozprávanie čo najväčšieho nadávok.

Výsledky ukázali, že tí, ktorí povedali najviac slov na rovnaké začiatočné písmeno a najväčší počet názvov zvierat, povedali aj najviac vulgarizmov za minútu. Najčastejšie nadávky boli fuck, shit a bitch. Celkovo pri teste zaznelo až 400 rôznych nadávok, od najtypickejších až po rôzne kreatívne spojenia.

Štúdia teda nepriamo dokázala, že tí, ktorí ovládajú viac nadávok, mali aj širšiu slovnú zásobu. Neznamená to však, že to tak platí všeobecne. Niekedy sa totiž stáva, že nadávanie práve slovnú zásobu skracuje a mnoho ľudí sa dokáže vynájsť len prostredníctvom zopár neslušných slov.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť