spanok a budik
Ľudské telo, Veda a technika

Zvyknete odložiť budík na neskôr potom, ako vás zobudí? Ako to vplýva na kvalitu spánku?

Ranné vstávanie je pre mnohých z nás skúškou, ktorú nie vždy zvládneme, ako si predstavujeme. Často siahame po funkcii „snooze“, aby sme si dopriali ešte pár minút spánku. Avšak, existujú rôzne názory na to, či je odkladanie budíka prospešné alebo škodlivé pre naše zdravie a spánkový cyklus. Otázkou preto je, kde je pravda?

Nedávno vykonaný výskum zo Stockholmskej univerzity sa zaoberal tým, ako odkladanie budíka ovplyvňuje našu spánkovú kvalitu, náladu a energetickú úroveň počas dňa. Tento výskum, zahŕňal takmer 2-tisíc dobrovoľníkov a zameral sa na rôzne aspekty ranných návykov, vrátane frekvencie odkladania budíka. Na tému upozornil portál Vedavovrecku.sk.

Zistenia ukázali, že ľudia, ktorí si budík odkladajú, zvyčajne spia v priemere kratšie a ráno sa cítia ospalejšie, oproti tým, ktorí vstávajú ihneď. Zaujímavé ale  je, že štúdia nezaznamenala významný vplyv na hladinu kortizolu, rannú únavu, náladu alebo kvalitu spánku počas noci.

Prekvapivo, veľký podiel dobrovoľníkov priznalo, že často využíva funkciu „snooze“, teda odkladá budík na neskôr. Tento zvyk bol častejší u mladých ľudí a osôb, ktoré sú aktívnejšie večer. Hlavným dôvodom odkladania budíka bol, ako už asi očakávate, pocit veľkej únavy, ktorý bránil dobrovoľníkom vstať z postele.

Výskumný tím vybral 31 dobrovoľníkov, ktorí pravidelne odkladali budík, a počas dvoch nocí sledovali ich spánkové vzory v laboratórnych podmienkach. Jednu noc mali možnosť budík odložiť o 30 minút, druhú noc vstali hneď. Výskumníci zistili, že hoci bol spánok počas 30 extra minút narušený, dobrovoľníci stále dostali 20 minút extra spánku.

Odloženie budíka malo na účastníkov ale aj pozitívny vplyv

Ďalším zaujímavým zistením bolo, že po odkladaní budíka, sa dobrovoľníci nebudili z hlbokého spánku a ich kognitívne schopnosti boli po prebudení lepšie. Taktiež štúdia nezaznamenala negatívny vplyv na ospalosť, náladu ani hladinu kortizolu.

Výsledky štúdie teda naznačujú, že odkladanie budíka o 30 minút nemá negatívny vplyv na nočný spánok ani na rannú ostražitosť. Naopak, výskumníci zaznamenali pozitívne efekty ako lepšie myslenie ráno a nezobúdzanie sa z hlbokého spánku. Inými slovami, časté tvrdenie, že používanie tlačidla snooze môže mať negatívne účinky na spánok a kognitívne procesy, nie je založené na pravde.

Je dôležité ale poznamenať, že výskum bol realizovaný na ľuďoch, ktorí sú zvyknutí na pravidelné odkladanie budíka. Pre tých, ktorí takýto režim nemajú zaužívaný, môže byť výsledok odlišný. Môžu sa cítiť viac unavení a dezorientovaní po dodatočnom zdriemnutí. Táto štúdia tak otvára dvere ďalším výskumom o vplyve ranných návykov na naše celkové zdravie a pohodu.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť