Alkohol a chronicka bolest (2)
Ľudské telo, Veda a technika

Zvýšená konzumácia alkoholu a chronická bolesť majú toho viac spoločného, než sme si mysleli

Nie nadarmo sa hovorí, že alkohol je metla ľudstva. So zvýšenou konzumáciou alkoholu sa spája viacero fenoménov, ktoré spôsobujú poškodenie vnútorných orgánov vrátane mozgu či srdca.

Zaujímavosťou je, že keď prestanete piť alkohol, tak už po pár dňoch pocítite prvé pozitívne zmeny. Výskumníci z scripps.edu našli ďalšie prepojenie medzi konzumáciou alkoholu a vnímaním bolesti.

„Chronická konzumácia alkoholu môže spôsobiť, že ľudia budú citlivejší na bolesť prostredníctvom dvoch rôznych molekulárnych mechanizmov – jeden je poháňaný príjmom alkoholu a druhý abstinenciou.“, vysvetľujú výskumníci.

Vedci hovoria, že ich cieľom je lepšie pochopenie vplyvu alkoholu na životy a zdravie ľudí. Len v Amerike 29,5 milióna ľudí konzumuje nadmerné množstvo alkoholu, čo vedie k rozvoju ďalších zdravotných problémov.

„V priebehu času môže AUD (pozn. redakcie: Porucha užívania alkoholu) spustiť rozvoj mnohých chronických ochorení, vrátane srdcových ochorení, mŕtvice, ochorenia pečene a niektorých druhov rakoviny.“, prízvukujú výskumníci.

Bolesť a alkohol sú prepojené nádoby

Vedci hovoria, že jedným z častých sprievodných javov závislosti na alkohole, je aj bolesť. Viac ako polovica ľudí, ktorí trpia AUD, trpia aj pretrvávajúcou bolesťou, ukazujú čísla.

„To zahŕňa alkoholickú neuropatiu, čo je poškodenie nervov, ktoré spôsobuje chronickú bolesť a ďalšie príznaky. Štúdie tiež zistili, že AUD súvisí so zmenami v tom, ako mozog spracováva signály bolesti, ako aj so zmenami v tom, ako dochádza k aktivácii imunitného systému.“, hovoria výskumníci.

Paradoxom tejto bolesti je, že častokrát vedie ešte k vyššej konzumácii alkoholu. Vedúca výskumníčka Marisa Roberto spolu s kolegami sa snažili do tejto problematiky nahliadnuť hlbšie. Vedci za týmto účelom sledovali tri skupiny myší. Prvá bola závislá na alkohole, druhá mala obmedzený prístup k alkoholu, aby sa nemohla považovať za závislú a tretia nikdy neprišla do kontaktu s alkoholom.

U závislých myší sa alodýnia vyvinula počas odvykania od alkoholu a následný prístup k alkoholu výrazne znížil citlivosť na bolesť. Pre tých, ktorí nevedia, tak alodýnia je stav, pri ktorom dochádza k nepríjemnému pocitu bolesti v reakcii na normálne stimuly, ktoré by inak nemali byť bolestivé. Ide o stav, kedy tkanivá, ktoré normálne nevyvolávajú bolesť, spôsobujú bolesť v dôsledku zmien v senzorických funkciách nervového systému.

Druhá skupina myší, ktoré neboli závislé od alkoholu no konzumovali ho, tiež vykazovala známky zvýšenej citlivosti na bolesť počas odvykania od alkoholu, ale na rozdiel od závislých myší sa táto neuropatia nezvrátila opätovným vystavením alkoholu.

Vedci následne merali hladiny zápalových proteínov u všetkých zvierat a zistili, že zatiaľ čo zápalové dráhy boli zvýšené u závislých aj nezávislých zvierat, no špecifické molekuly boli zvýšené iba u závislých myší. To naznačuje, že tieto dva typy bolesti môžu poháňať rôzne molekulárne mechanizmy.

„Tieto dva typy bolesti sa veľmi líšia, a preto je dôležité vedieť medzi nimi rozlíšiť a vyvinúť rôzne spôsoby liečby každého typu,“, uviedla autorka výskumu.

Výskumníci veria, že naučenie sa toho, čo spôsobuje bolesť, môže viesť k vývoju nových liekov na jej potláčanie.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť