modre oci
Nezaradené

10 vecí, ktoré ste možno nevedeli o jari

<p>Včera sme si v cykle 10 VEC&Iacute;, KTOR&Eacute; STE MOŽNO NEVEDELI O… povedali o najhor&scaron;om človekovi dej&iacute;n – Hitlerovi. Dnes prejdeme na oveľa pr&iacute;jemnej&scaron;iu i aktu&aacute;lnej&scaron;iu t&eacute;mu. Tou t&eacute;mou bude jar. Jar je osobne podľa mňa najkraj&scaron;&iacute;m obdob&iacute;m cel&eacute;ho roku. V&scaron;etko sa preb&uacute;dza, kvitne, spieva. Pohodlne sa usaďte a preč&iacute;tajte si 10 vec&iacute;, ktor&eacute; ste v&scaron;ak o jari ožno nevedeli.</p>
<p>1. Pokiaľ stoj&iacute;te na rovn&iacute;ku v prv&yacute; jarn&yacute; deň, uvid&iacute;te prejsť Slnko priamo nad svojou hlavou.</p>
<p>2. Najroz&scaron;&iacute;renej&scaron;&iacute;m jarn&yacute;m kvetom je tulip&aacute;n. Druh&yacute; je narcis a tret&iacute; hyacint.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. V&auml;č&scaron;ina ľud&iacute; si mysl&iacute;, že prv&yacute; jarn&yacute; kvet je snežienka. Pravdou v&scaron;ak je, že to je p&uacute;pava. P&uacute;pava mimochodom poch&aacute;dza z &Aacute;zie a jedin&eacute; miesto kde nerastie je p&uacute;&scaron;ť Gobi.</p>
<p>4. Podľa vedcov každ&yacute; druh vt&aacute;ka na jar spieva svoju vlastn&uacute;, &scaron;pecifick&uacute; mel&oacute;diu. Zauj&iacute;mavosťou je, že pokiaľ sa ml&aacute;ďat&aacute; nedok&aacute;žu t&uacute;to mel&oacute;diu presne naučiť v&auml;č&scaron;ina druhov ich odvrhne.</p>
<p>5. Veľk&eacute; jarn&eacute; upratovanie siaha až do čias starej Perzie odkiaľ poch&aacute;dza aj choroba nazvan&aacute; Jarn&aacute; &uacute;nava, ktor&aacute; je mimochodom bran&aacute; ako ofici&aacute;lna choroba.</p>
<p>6. Smaragd je ofici&aacute;lnym drahokamom jari, z d&ocirc;vodu svojej kr&aacute;snej, zelenej farby.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7. Jar je v oblasti z&aacute;plav najrizikovej&scaron;ie obdobie roka, z d&ocirc;vodu topiacich sa ľadov a snehovej pokr&yacute;vky.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>8. Najviac ľud&iacute; m&aacute; so svojou alergiou probl&eacute;my pr&aacute;ve na jar. (A ja osobne tiež :D).</p>
<p>9. Na jar okrem povodňovej sez&oacute;ny zač&iacute;na i hurik&aacute;nov&aacute; sez&oacute;na.</p>
<p>10. Na Veľk&uacute; noc sa po celom svete vždy pred&aacute; až o 25 % r&ocirc;znych ozd&ocirc;b viac než na Vianoce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ver&iacute;me, že sa V&aacute;m tento čl&aacute;nok p&aacute;čil a op&auml;ť ste sa dozvedeli nov&eacute; a zauj&iacute;mav&eacute; veci. D ďal&scaron;&iacute;m dielom tohto cyklu sa stretneme samozrejme op&auml;ť zajtra.</p>
<p><a href="http://www.holiday-haven.com/2012/01/20-spring-fun-facts.html">&nbsp;</a></p>
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť