Jednohubky, Ľudské telo, Zaujímavosti

9 typov inteligencie, ktoré by ste mali určite poznať

Každý z nás je unikátny a dobrý v niečom inom. Vnímanie inteligencie je však dosť skreslené. Každý človek disponuje deviatimi druhmi inteligencie, ale u každého sú zastúpené v rôznom pomere. So slovom inteligencia obvykle spájame mentálnu schopnosť učiť sa, porozumieť, hodnotiť i riešiť situácie. Jeden človek tak môže byť slabší vo vede, ale výborný napríklad v skladaní hudby či v športe.

O tom, ktorý typ inteligencie u nás prevláda, údajne rozhoduje najrozvinutejšia časť mozgu, vplyv prostredia i konkrétnej situácie. Mali by sme však mať na pamäti aj svoje silné a slabé stránky, uvedomovanie si svojho vlastného ja. Inteligenčný kvocient sa na úspešnosti človeka podieľa len dvadsiatimi percentami. Oveľa dôležitejšie je napríklad umenie komunikácie, empatia, rozpoznanie vlastných emócií i motívy konania.

Oboznámte sa podrobnejšie s deviatimi druhmi inteligencie podľa amerického profesora Howarda Gardnera.

1. Prírodná inteligencia

Touto inteligenciou sú obdarení zoológovia, botanici, ekológovia, ale aj ostatní milovníci rastlín a zvierat. Výška tejto inteligencie vplýva napríklad aj na to, či separujeme odpad, kupujeme prírodné materiály alebo kozmetiku.

2. Hudobná inteligencia

Títo ľudia sú úspešní v skladaní hudby, spievaní, hraní na hudobný nástroj, v tancovaní či dirigovaní. Inteligencia pôsobí na schopnosť tvorby, vnímania i interpretácie hudby.

3. Logicko-matematická inteligencia

Schopnosť rozumieť číslam, riešiť matematické problémy, hodnotiť situácie. Ľudia obdarení touto inteligenciou sú dobrí technickí a vedeckí pracovníci, venujú sú často šachu a hrám, ktoré vyžadujú schopnosť výpočtov a kombinatoriky.

4. Duchovná, existenciálna inteligencia

Podstata spočíva v tom, či si vieme klásť i porozumieť veľkým životným otázkam.

5. Interpersonálna inteligencia

Určuje nadanie vychádzať s ostatnými ľuďmi. Zahŕňa rozpoznávanie cudzích emócií, motívov a úmyslov, schopnosť prispôsobiť sa iným. Ľudia s touto inteligenciou sa často venujú politike, marketingu, právu, pedagogike, psychológii a sociálnej práci.

6. Telesno-pohybová inteligencia

Človek ňou obdarený zvláda i tie náročnejšie telesné aktivity. Táto inteligencia tiež predurčuje človeka k tomu, aby bol dobrý v športe i v tanci. Inteligencia je dôležitá tiež v povolaniach, ktoré od človeka vyžadujú dokonalú koordináciu pohybov. Okrem rýchlosti, rovnováhy, pružnosti a sily zahrňuje táto inteligencia i koordináciu očí a končatín spolu s orientáciou v priestore.

7. Jazyková inteligencia

Schopnosť rozprávať, zvládať písomný prejav a používať správne slová. Ľudia s touto inteligenciou sa ľahko učia cudzie jazyky a plynulo komunikujú. Najčastejšie sú to novinári, spisovatelia, právnici, politici. Schopnosti písať a komunikovať však treba neustále precvičovať.

8. Intrapersonálna inteligencia

Slúži k tomu, aby sme porozumeli sami sebe. S jej pomocou sa môžeme naučiť, ktoré situácie alebo činnosti v nás vyvolávajú určité emócie a čo nás motivuje k určitému druhu konania. Táto inteligencia nám umožňuje zvládať stres, bolestivé emócie a vďaka nej dokážeme uskutočňovať rozumné rozhodnutia.

9. Vizuálno-priestorová inteligencia

Určuje schopnosť vnímania a rozlišovania farieb, veľkosti a vzdialenosti medzi predmetmi. Títo ľudia sú schopní zapamätať si rôzne obrazce, majú dobrú predstavivosť a orientáciu v priestore. Vysoký stupeň tejto inteligencie majú námorníci, piloti, sochári, architekti, šachisti a bádatelia.

.zdroj

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť