pse labky
Zaujímavosti, Zvieratá

Aj psi môžu byť ľaváci či praváci. Všimli ste si u svojho psíka, ktorú labku preferuje?

Rôzne zvieratá majú rôzne preferencie pri používaní svojich končatín na vykonávanie konkrétnych úloh. Výskum od Ströckensa a kolegov zistil, že zo 119 skúmaných druhov stavovcov, 20 druhov prejavilo individuálnu preferenciu v používaní svojich končatín.

Stále populárnejšie sa stáva využívanie psov ako modelového druhu na skúmanie preferencie končatín. Viaceré štúdie sa zaoberajú preferenčným používaním labiek a využívajú rôzne testy na určenie týchto preferencií. Medzi najčastejšie používané testy patrí Kong test, ktorý identifikuje labku, ktorú pes uprednostňuje pri držaní dutej hračky vo forme kužeľa, do ktorej je umiestnená potrava. Iné testy zas zaznamenávajú napríklad preferenciu labky pri vytiahnutí jedla z nádoby alebo spod pohovky, dávanie labky na požiadanie alebo vykročenie zo statickej polohy. Nedávna metaanalýza uvádza, že preferencia labky je u psov bežnou vlastnosťou, pričom 68 % psov prejavuje individuálnu zaujatosť k ľavej alebo pravej labke.

3 druhy testov mali pomôcť zistiť, či preferencia labiek u psov súvisí s ich emocionalitou

Predpokladalo sa, že preferencia jednej končatiny môže byť spojená s osobnými rozdielmi v emocionalite, čo zjednodušene znamená tendenciu hodnotiť prostredie istými emocionálnymi spôsobmi. Štúdia skúmala možný vzťah medzi preferenciou labiek a emocionalitou u domácich psov.

Štúdie sa zúčastnili rôzne plemená psov, ktorých majitelia sa do výskumu prihlásili prostredníctvom sociálnych sietí a prehlásili, že ich psi nemajú žiadne zdravotné problémy, ktoré by mohli ovplyvniť ich schopnosť vykonávať určité pohybové úlohy. Celkovo sa tak získali údaje od 86 psov, z toho 55 bolo čistokrvných a 31 bolo krížencov. Majitelia so svojimi psami nemuseli absolvovať všetky testy a poradie, v ktorom boli testy vykonávané, bolo náhodné pre každého psa. Poskytli sa písomné pokyny a ukážkové videá, ktoré majiteľom ukázali, ako testy vykonať. Odporúčanie majiteľom znelo, aby si testy rozdelili do dvoch až troch dní, pričom na dokončenie štúdie mali 14 dní od jej začiatku. Výsledky testov majitelia psov poslali na bezpečný server, ktorý patril Lincolnskej univerzite.

Na určenie preferencie labiek sa vykonali 3 druhy testov, ktoré mali určiť, ktoré labky psi uprednostňujú pri držaní Kong hračky s jedlom, akú labku preferujú pri začatí chôdze alebo ktorú labku preferujú pri prekonávaní prekážky. Emocionalita psov bola posudzovaná pomocou overeného dotazníka vyplneného majiteľom, ktorý sa zaoberal ich citlivosťou na rôzne pozitívne a negatívne situácie.

V rozpore s predchádzajúcim výskumom táto štúdia nenašla spojenie medzi preferenciou labiek u psov a ich emocionalitou. Štúdia naznačila, že preferencia labiek u psov môže byť špecifická pre konkrétnu úlohu, ktorú mali absolvovať.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť