Nezaradené

Ak vlastníte obľúbené „kroksy“, čím skôr ich vyhoďte!

Vedecký výskum vykonaný v Nemecku objavil, že obľúbený druh letných sandál obsahuje veľké množstvo karcinogénnych látok.

Vedci skúmali 10 párov gumených sandál, od tých najlacnejších až po najdrahšie značkové výrobky, ktoré podrobili analýze v laboratóriu. Výsledok analýzy bol šokujúci.

Až 60% týchto sandál obsahovali látky známe ako PAH (polycyklické aromatické uhľovodíky). Ide o pomerne silné karcinogénne substancie, ktoré po absorbovaní do tela vyvolávajú génové mutácie.

personalized crocs shoes for boys

img: flipoutmama.com

Do tela sa dokážu dostať prostredníctvom absorpcie cez pokožku, extrémne nebezpečné sú vtedy, ak sa vdýchnu. Podľa analýzy, najviac karcinogénnych zlúčenín obsahovali gumené sandále čiernej farby. Okrem PAH sa až v 70% skúmaných sandál našli ťažké kovy a rozpúšťadlá.

Ak sa gumenných sandál nechcete vzdať aj napriek nebezpečenstvám, ktoré vám hrozia pri ich nosení, vyhnúť kontaminácii sa môžete aj nosením ponožiek. 

orange-crocs

img: taringa.net

Americká spoločnosť Skechers, ktorej topánky obsahovali PAH a ťažké kovy sa vyjadrila, že ich topánky sú vyrobené podľa Európskeho nariadenia spoločenstva o chemických látkach a ich bezpečného použitia (REACH).

Nariadenie EÚ však v súčasnosti nemá limit pre PAH v produktoch. Priemysel výroby plastov povoľuje 10mg/kg pri výrobe pneumatík, odborníci na zdravie 0,2mg/kg v prípade spotrebiteľských výrobkov.

Nemecký spolkový inštitút pre hodnotenie rizík odporúča spotrebiteľom, aby sa vyhli najmä tej obuvi, ktorá sa spája s nepríjemným sladkastým zápachom.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť