pozeranie sa do slnka
Vesmír, Zaujímavosti

Koľko kilometrov je jeden svetelný rok a prečo vzdialenosti medzi galaxiami nemeriame v kilometroch?

Keď hovoríme o vzdialenosti medzi dvoma bodmi, tak tú najčastejšie meriame pomocou metrického systému, kde sa jeden kilometer rovná 1 000 metrov. Jeden meter má 100 centimetrov, pričom každý centimeter má 10 milimetrov. Takto by sme mohli pokračovať prakticky donekonečna. Prípadne môžeme hovoriť ešte o míľach. V tomto prípade ide ale o imperiálny systém, ktorý sa používa v Spojených štátoch, Libérii a Barme. Vo zvyšku sveta je štandardom metrický systém. Zaujímavosťou je, že pojem míľa pochádza pôvodne z Britského impéria, no od roku 1965 Angličania používajú na vyjadrenie vzdialenosti kilometre. Pre tých, ktorí nevedia, tak jedna míľa je 1.609344 kilometra.

Ako meriame vzdialenosti vo vesmíre?

No poznáme aj iné jednotky, ktoré hovoria o vzdialenosti medzi objektami. Pravdepodobne ste už videli značku „AU“, čo je astronomická jednotka. 1 AU sa rovná vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou, ktorá je 149597870.7 kilometrov.

No a hoci sa jedna AU môže zdať ako extrémna vzdialenosť, tak v skutočnosti vo vesmírnom meradlo, je to pomerne málo. A preto na vyjadrenie vzdialenosti používame vo väčšine prípadov iný pojem.

Koľko kilometrov má jeden svetelný rok?

Astronómovia používajú na vyjadrenie vzdialenosti pojem svetelný rok. Ide o jednotku, ktorá je definovaná ako vzdialenosť, ako ďaleko prejde lúč svetla za jeden rok. Rýchlosť svetla je vo vákuu konštantná 299 792 458 m/s, resp. 299 792,458 km/s. Svetlo za jeden rok prejde teda približne 9,461 × 1015 kilometrov, čo je 9 460 730 472 580 800 metrov. Viete si takúto vzdialenosť predstaviť? Len pre porovnanie obvod Zeme je 40 075 kilometrov.

Mimochodom, ak by ste sa chceli dostať k najbližšej galaxii ku Mliečnej dráhe, tak by ste museli precestovať približne 2 537 000 svetelných rokov, teda 24 001 873 208 935 567 000 kilometrov. Potom by ste sa dostali ku galaxii Andromeda. Ak by ste sa ale chceli dostať k susednej hviezde, ktorá je najbližšie k Slnku, tak by ste museli precestovať 40 208 000 000 000 kilometrov, resp. 268 770 AU, teda 4.2499276 svetelného roka. Najbližšou hviezdou je mimochodom hviezda Proxima Centaur a nachádza sa v južnom súhvezdí Kentaura. Jeho latinský názov v preklade znamená „najbližšia [hviezda] Kentaura“

Prečo používame na vyjadrenie vzdialenosti vo vesmíre svetelné roky?

Ako už asi tušíte, tak používanie kilometrov, resp. metrov na vyjadrenie vzdialeností vo vesmíre, by bolo veľmi nepraktické. A práve preto, keď hovoríme o vzdialenostiach vo vesmíre, napríklad medzi planétami, hviezdami, galaxiami a podobne, tak používame svetelné roky, resp. niektorí astronómovia používajú AU, no je ich menšina.

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť